Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 w SP nr 9 w Kołobrzegu:

 • 04.09.2023 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 01.11.2023 r. - Wszystkich Świętych (dzień ustawowo wolny od pracy)
 • 02.11.2023 r. - brak zajęć dydaktyczno - wychowawczych (tzw. dzień dyrektorski)
 • 03.11.2023 r. - brak zajęć dydaktyczno - wychowawczych (tzw. dzień dyrektorski)
 • 23 - 31.12.2023 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 01.01.2024 r. - Nowy Rok (dzień ustawowo wolny od pracy)
 • 15-28.01.2024 r. - ferie zimowe
 • 28.03 - 02.04.2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 29.04.2024 r. - brak zajęć dydaktyczno - wychowawczych (tzw. dzień dyrektorski)
 • 30.04.2024 r. - brak zajęć dydaktyczno - wychowawczych (tzw. dzień dyrektorski)
 • 01.05.2024 r. - Święto Pracy (dzień ustawowo wolny od pracy)
 • 02.05.2024 r. - brak zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tzw. dzień dyrektorski)
 • 03.05.2024 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja (dzień ustawowo wolny od pracy)
 • 14.05.2024 r. - egzamin ósmoklasisty z j. polskiego - brak zajęć dydaktyczno - wychowawczych (tzw. dzień dyrektorski)
 • 15.05.2024 r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki - brak zajęć dydaktyczno - wychowawczych (tzw. dzień dyrektorski)
 • 16.05.2024 r. - egzamin ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego - brak zajęć dydaktyczno - wychowawczych (tzw. dzień dyrektorski)
 • 30.05.2024 r. - Boże Ciało (dzień ustawowo wolny od pracy)
 • 21.06.2024 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 22.06 - 31.08.2024 r. - ferie letnie