Kalendarium roku szkolnego 2022/2023

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 1.09.2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31.12.2022 r.
 • Ferie zimowe: 13 - 26.02.2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11.04.2023 r.
 • Egzamin ósmoklasisty: 23 - 25.05.2023 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23.06.2023 r.
 • Ferie letnie: 24.06. - 31.08.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w SP nr 9 w Kołobrzegu (tzw. dni dyrektorskie):

 • 31.10.2022 r. (poniedziałek)
 • 02.11.2022 r. (środa)
 • 02.05.2023 r. (wtorek)
 • 04.05.2023 r. (czwartek)
 • 05.05.2023 r. (piątek)
 • 23 maja 2023 r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z j. polskiego
 • 24 maja 2023 r. (środa) - egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • 25 maja 2023 r. (czwartek) - egzamin ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego