APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Czterech nauczycieli z naszej szkoły ukończyło szkolenie i uzyskało certyfikaty uprawniające do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego "APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ".

Jest to program cyklicznych zajęć warsztatowych promujący zdrowie, uczący optymizmu i radzenia sobie z trudnościami. Jest on adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz nauka postawy optymizmu, która ma prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Program będzie w przyszłości realizowany w naszej szkole. Ukończenie szkolenia możliwe było dzięki środkom z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dorota Konert