Posiłki dla uczniów w szkołach w roku szkolnym 2023/2024

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.

Omdlenia

Powstaje na skutek chwilowego przerwania dopływu krwi do mózgu lub spadku ilości tlenu dostarczanego do mózgu. Typowy dla omdlenia jest jego gwałtowny początek, krótki czas trwania i samoistne całkowite ustąpienie (pełny powrót świadomości następuje zwykle w ciągu kilku minut).

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Czterech nauczycieli z naszej szkoły ukończyło szkolenie i uzyskało certyfikaty uprawniające do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego "APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ".