LEKCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO Z ZAPROSZONYM REZYDENTEM

19.03.2024 r. w ramach spotkań z przedstawicielami różnych zawodów na lekcję doradztwa zawodowego do klasy VII A została zaproszona pani Beata Kowalczuk - rezydent OnHoliday Apartamenty.

Kołobrzeg jest miejscowością nadmorską szczególnie chętnie odwiedzaną przez turystów. W związku z tym w ostatnich latach nastąpił szczególnie intensywny wzrost usług związanych z wynajmem turystycznym, a co za tym idzie duży wzrost ofert zatrudnienia w tej branży.

Pani Beata Kowalczuk jest zatrudniona jako rezydent przy zarządzaniu apartamentami. Praca ta polega na wyręczeniu właściciela nieruchomości we wszelkich czynnościach związanych z jego wynajęciem oraz późniejszym nadzorem nad przebiegiem wynajmu i jego zakończeniem. Wiąże się to z pozyskiwaniem klientów, przygotowaniem lokalu pod względem technicznym i sanitarnym, przyjęciem gości i ich meldowaniem oraz odbiorem apartamentu po zakończonym wynajmie. Aby wykonywać ten zawód najlepiej kształcić się w branży hotelarsko –turystycznej, choć nie jest to wymóg konieczny. Ważne są przede wszystkim predyspozycje zawodowe, a w szczególności umiejętności społeczne, duża odporność psychiczna dotycząca pracy pod presją czasu. Istotna w tym zawodzie jest też znajomość języków obcych oraz duża empatia przydatna w pracy z ludźmi.

Lekcja z zaproszonym gościem wszystkim uczniom bardzo się podobała. Zajęcia o takim charakterze wspierają uczniów w planowaniu dalszego kształcenia i świadomym planowaniu kariery zawodowej.