MIKOŁAJKI W MULTIKINIE

Mikołajkowy wyjazd do Multikina w Koszalinie to już tradycja w naszej szkole. Tym razem dzieci z klas 1-3 obejrzały TROLLE 3, a uczniowie z klas 4-8 film WONKA. Takie wspólne wyjazdy wszystkich klas bardzo integrują naszą szkolną społeczność i uczą zasad kulturalnego zachowania.