SZKOŁA W PODCZELU

UWAGA!!!

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie wszystkich klas będą mieli zapewnione podręczniki przez szkołę, z wyjątkiem podręczników do języka niemieckiego dla uczniów klas 4-6.


Dyrektor Zespołu Szkół w Kołobrzegu, ul. Lwowska 7 ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie od 01.09.2017 r. stołówki szkolnej na prowadzenie żywienia dla uczniów szkoły oraz pełnego wyżywienia dla  dwóch oddziałów przedszkolnych na okres do 3 lat z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień. Urządzenia kuchenne zasilane są energią elektryczną – brak możliwości korzystania z gazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 943543139 u pani Grażyna Buraczewskiej

Oferta powinna zawierać:

1. Propozycję opłaty miesięcznej za dzierżawę

2. Cenę za dwudaniowy obiad

3. Inne propozycje

Do oferty należy dołączyć dokumenty:

1. Wpis z ewidencji o działalności gospodarczej

2. Oświadczenie o niekaralności

3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego

Termin składania ofert do 10.08.2017 r. do godz. 14.00


Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 18.08.2017 r. do godz.14.00

 Podręczniki na rok szkolny 2017/2018 dla grupy „0”

Wyprawka dla grupy „0”

Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2017/2018


Dni Kołobrzegu

Od dnia 01.01.2017r. wszelkie opłaty z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw i innych prosimy dokonywać na konto Zespołu Szkół

o nr 20 1020 2821 0000 1902 0107 7866

z dokładnym opisem czego dotyczy.


Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu

na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołobrzegu, ul. Lwowska 7 informuje, że od dnia 30.03.2017 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu, na rok szkolny 2017/2018, które zakończy się  dnia 17.04.2017 r. 

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej: podanie  lub w sekretariacie szkoły.

Zapraszam rodziców dzieci urodzonych w 2010 r. do sekretariatu Zespołu Szkół w wyżej wymienionym terminie, w godzinach od  7:00 do 15:00

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                               mgr Wioletta Skowyra

Wniosek rodzica/ prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej

ZARZĄDZENIE NR 31/17 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

działając na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.60)

                                                   informuje o

Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I w publicznych  szkołach podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone  w art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59).

 

  1. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

 

  1. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

Kryteria o których mowa w pkt 2, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria  określa Uchwała NR XVII /213/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia  1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Prezydent Miasta Kołobrzeg

 Janusz Gromek


Rekrutacja do przedszkola 2017/2018


Aktualny plan lekcji – 2 semestr 2016/2017 

(plan ważny od 6 lutego 2017r.)


PODZIĘKOWANIE!!!

Wszystkim przedszkolakom, uczniom oraz rodzicom, wychowawcy oraz wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego w Białogardzie, serdecznie dziękują za okazane wsparcie oraz życzą wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Koordynator: A. Świtlicka


Od 3 marca 2017 r. rozpoczynamy treningi w nowo otwartej szkole TAEKWON-DO ITF.
Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki od 16.00 do 17.00 w Zespole Szkół w Podczelu, ul. Lwowska 7

Informacje tel. 502 666 710
Zapraszamy

 


Terminarz konkursów przedmiotowych 2016/2017


Dyrektor Zespołu Szkół w Kołobrzegu
ul. Lwowska 7
 
 
Ogłasza konkurs ofert na wynajęcie budynku szkoły w okresie ferii letnich tj. od 23.06.2017 – 24.08.2017r. Szczegółowych informacji udziela p. Grażyna Buraczewska oraz sekretariat szkoły w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 94 35 43 139
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KOLONIA” lub wysłać na adres: Zespół Szkół ul. Lwowska 7; 78-100 Kołobrzeg
Termin składania ofert upływa 28.02.2017r.
Termin składania ofert zostaje przedłużony do 30.04.2017r.

KONKURS DLA UCZNIÓW

NA NOWE LOGO SZKOŁY!!!

na Zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda – GŁOŚNIK BT

Rada Rodziców przy ZS w Kołobrzegu informuje, że ze względu na małą ilość złożonych projektów termin zakończenia konkursu na nowe logo naszej szkoły zostaje wydłużony do 03 stycznia 2017r.

Złożone dotychczas prace dalej biorą udział w konkursie.

Serdecznie namawiamy do udziału – nagroda główna czeka na zwycięzcę


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 


Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017


Wyprawka i podręczniki na rok 2016/2017 – grupa 5-6 latków


Konsultacje Powiatowe ZZPN 2016


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Zespołu Szkół przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.


Uwaga!

Zbiórka makulatury w każdą środę

od 8 00 do 14 30 – sala 218 lub świetlica.

Paczki z makulaturą powinny być podpisane, dobrze związane i przygotowane do dalszego transportu.

E. Płaczek S. Marcinkowska

Z DNIEM 15 MAJA 2017 KOŃCZY SIĘ AKCJA ZBIÓRKI MAKULATURY DLA FUNDACJI „PRZYJAZNY ŚWIAT DZIECKA”.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

więcej

TURNIEJ PIŁKARSKI PRZEDSZKOLAKÓW

W dniach 19-20 czerwca w Przedszkolu nr 7 odbył się IV PIŁKARSKI TURNIEJ PRZEDSZKOLAKÓW. Dzieci z kołobrzeskich przedszkoli miały okazję rozegrać mecze pomiędzy sobą. W turnieju wzięła udział również drużyna z grupy „Skrzatów”. Z radością, gotowi do sportowej rywalizacji,  mali piłkarze wraz z opiekunami jechali do przedszkola organizującego rozgrywki. Na miejscu Skrzaty rozegrały dwa mecze ,pierwszy z gospodarzami turnieju, drugi z Przedszkolem nr 6.Włożyły w to dużo serca, grały z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem. Nad wszystkim czuwał pan Dominik- trener naszej drużyny, któremu bardzo dziękujemy za  przygotowanie małych piłkarzy do turnieju. Zwycięstwo  odniosła drużyna z Przedszkola nr 8, nasi przedszkolacy zajęli zasłużone III miejsce. Wielkie gratulacje Kochani.

więcej

 

SZKOLNY DZIEŃ TALENTÓW

W dniu 15 czerwca 2017 roku obchodziliśmy po raz kolejny Szkolny Dzień Talentów w Zespole Szkół w Podczelu. Uczniowie SP nr 9 i Gimnazjum nr 4 zebrali się w sali gimnastycznej, by obejrzeć występy utalentowanych kolegów. Uroczystość poprowadziła Oliwia Żukowska z klasy II gimnazjum,  która na początku przedstawiła sukcesy naszych uczniów w konkursach i zawodach. Następnie przedstawiciele wszystkich klas prezentowali swoje umiejętności. Są one niezwykle urozmaicone –zobaczyliśmy pokaz karate, tańca ludowego, kaligrafii japońskiej, rysunku. Wysłuchaliśmy wierszy, piosenek  w języku angielskim i niemieckim…. Wielkie brawa dla wszystkich talentów!

zerówka

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Dnia 8 czerwca 2017 roku w Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Parlamencie Europejskim pod patronatem europosła prof. Dariusza Rosatiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III gimnazjum: Alicja Gałązka, Natalia Czarnecka, Jasmina Liberadzka i Wiktoria Krupa, które wykazały się szeroką wiedzą na temat europarlamentu. Dziewczyny zajęły III MIEJSCE. Swoją obecnością zaszczycił nas sam prof. Dariusz Rosati oraz członek zarządu Sejmiku Wojewódzkiego p. Anna Mieczkowska.

więcej

 

BIEDRONECZKI NA WYCIECZCE W KOŁOBRZEGU

Dnia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka  Biedroneczki wybrały się na wycieczkę do Kołobrzegu. Byliśmy w ,,Mieście Myszy’’, jedliśmy pyszne lody oraz zwiedzaliśmy nadmorskie zabytki. Dzieci wróciły z wycieczki pełne wrażeń, mimo silnego wiatru dały radę. Był to dzień, który na długo pozostanie w ich pamięci. Zobaczcie sami.

więcej