INFORMACJE

 plan lekcji – ważny od 7 stycznia 2020


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

 • Stypendium szkolnego

 • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”RESTAURACJA FANABERIA

Informacja dla rodziców – ważne!

Informujemy, że w związku z dużymi zaległościami z opłatami za obiady w  miesiącu GRUDZIEŃ od 07.01.2020 (wtorek) obiady będą wydawane tylko tym dzieciom, które mają uregulowaną płatność za ten miesiąc (w przypadku wpłaty na konto prosimy o dostarczenie potwierdzenia wpłaty).

Płatności można dokonać osobiście lub przelewem na konto:

  mBank:        60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

Opłata  za  STYCZEŃ wynosi

9.00 x 19 dni = 171,00zł

      UWAGA! Opłata za miesiąc styczeń została przesunięta do      15.01.20

Proszę o przestrzeganie terminu płatności

Wszelkich informacji co do płatności udzielamy pod numerem telefonu

600 051 000. W  przypadku  nieobecności  dziecka  proszę  o  informacje  SMS     pod  numer 600 051 000 przynajmniej  dzień  wcześniej  do  godziny  18ej.

                                                                                                             Zapraszamy  


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

WIGILIA SZKOLNA 2019

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory...” to Wigilia Bożego Narodzenia.

W życiu każdego człowieka muszą być takie uroczyste chwile, dzięki którym stajemy się bardziej wrażliwi, serdeczni, bliscy i potrzebni. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją do kultywowania szeregu pięknych zwyczajów wpisanych w Polską tradycję, dlatego Szkoła Podstawowa nr 9 w tym roku zgromadziła przy świątecznym stole społeczność szkolną, aby wprowadzić już dziś wszystkich w świąteczny niepowtarzalny nastrój.

ZOBACZ GALERIĘ

 

WIGILIA W GRUPIE SKRZATÓW

Czas oczekiwania na święta zakończyła Wigilia, która odbyła się dziś 20 grudnia. Dzieci przedstawiły swoim najbliższym świąteczny program artystyczny .Ubrane w piękne stroje wierszem, tańcem i piosenką wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, pełen radości, nadziei i życzliwości. Następnie dzieląc się opłatkiem złożyły najbliższym życzenia, zapraszając do wspólnej wieczerzy. Spotkanie przebiegło w ciepłej i serdecznej atmosferze.

więcej

 

IDĄ ŚWIĘTA …

W naszej szkole już czuć atmosferę nadchodzących świąt. W zeszłym tygodniu uczniowie mogli poczuć się choć przez chwilę jak Św. Mikołaj lub renifer Rudolf oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

więcej

 

STRAŻ LEŚNA Z GOŚCINA

W dniu 19.12.1019 r. odbyła się pogadanka ze strażnikami leśnymi z Nadleśnictwa Gościno w klasie Ia. Tematem spotkania było „Dbanie i dokarmianie zwierząt w okresie zimy”. Uczniowie w trakcie prelekcji otrzymali wiele upominków oraz sporą dawkę informacji.

więcej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „OZDOBA ŚWIĄTECZNA”

Dnia 18 grudnia  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,,Ozdoba świąteczna’’. Organizatorkami konkursu były wychowawczynie grupy ,,Biedroneczki’’ pani Anita i Marzena. Konkurs skierowany był do przedszkolaków z obu grup. Jury w składzie pani Dorota Szostak oraz pani Dorota Konert wyłoniły zwycięzców. Gratulujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie.

Oto wyniki:

Grupa ,,Biedroneczki’’

 1. Zofia G. – I miejsce
 2. Maja S. – III miejsce
 3. Szymon O.- III miejsce
 4. Maja P. – III miejsce
 5. Franciszek Sz. – II miejsce
 6. Maksymilian B. – III miejsce
 7. Ewelina L. – II miejsce
 8. Anastazja M. – II miejsce
 9. Zlata O. – I miejsce
 10. Vasilisa D.- I miejsce

Grupa ,,Skrzaty’’

 1. Wojciech M.- I miejsce
 2. Liwia K. – I miejsce
 3. Wojciech W.- II miejsce
 4. Kira O.- II miejsce
 5. Michał K.- III miejsce

więcej