INFORMACJE

 TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 plan lekcji – I semestr 2019/2020


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg

tel./fax 94 35 43 139

działając w oparciu o zapisy dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 9 położonym w Kołobrzegu  przy ul. Lwowskiej 7”

zapytanie ofertowe i formularz ofertowy

przedmiar robót

Informacja o wyborze Oferenta na remont pokrycia dachowego na budynku szkoły.
Na w/w zadanie wpłynęły 3 oferty:
1. Metal-Tech ul. Kołobrzeska 18, 78-100 Kołobrzeg
2. Firma Dekarsko-Blacharska Jar-Dach ul.Unii Lubelskiej 32/1, 78-100 Kołobrzeg
3. Omega T.Szulerecki ul. Kujawska 5B/2, 78-100 Kołobrzeg
W wyniku analizy ofert wytypowano ofertę nr 2- Firma Dekarsko-Blacharska Jar-Dach ul.Unii Lubelskiej 32/1, 78-100 Kołobrzeg

UWAGA!!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji

,,Pełna miska dla schroniska’’

 Trwa  zbiórka darów dla zwierząt. Do placówki można przynosić niepotrzebne koce, ręczniki, szczotki, smycze, obroże, kuwety, miski, a także karmę suchą czy w puszkach dla kotów i psów.

Wszelkie dary można dostarczać do oddziału przedszkolnego ,,BIEDRONECZKI’’

do 23.10.2019 r.

Za okazaną pomoc dla bezdomnych psów i kotów serdecznie dziękujemy


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

  • Stypendium szkolnego

  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”RESTAURACJA FANABERIA

Obiady PAŹDZIERNIK

W  DNIACH  OD  01.10.2019  DO  05.10.2019  POBIERANA  BĘDZIE  OPŁATA ZA  OBIADY  ZA  MIESIĄC PAŹDZIERNIK

             OPŁATY  MOŻNA  DOKONAĆ  OSOBIŚCIE  LUB  TEŻ  NA  KONTO

  mBank        60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

 W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia i miesiąc, za który    wnoszona jest wpłata.

KOSZT  PEŁNEGO  OBIADU  TO  KWOTA  –  9,00  zł

Opłata  za  PAŹDZIERNIK  wynosi

 9.00 x 23 dni = 207,00

 W TYM MIESIĄCU OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 05.10.19.  

            W  przypadku  nieobecności  dziecka  proszę  o  informacje  SMS  pod  numer

            600 051 000 przynajmniej  dzień  wcześniej  do  godziny  18ej.

                                                                                                             Zapraszamy  


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

KONKURS PLASTYCZNY „JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM”

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, obchodzonego 10 października, został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Jak być szczęśliwym”. Uczniowie wykonali prace, które zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

więcej

 

KLASA 6A POMAGA W SCHRONISKU

Uczniowie klasy 6a w niedzielne popołudnie 20 października pod opieką p. Agnieszki Kuczery odwiedzili kołobrzeskie schronisko. Wychowankowie zakupili koce i akcesoria pielęgnacyjne niezbędne dla psów i kotów. Korzystając z pięknej pogody wyszliśmy na spacer z psami. Miło było zrobić taką niespodziankę bezdomnym i opuszczonym psom. Wyprawa do schroniska wzbudziła w uczniach poczucie odpowiedzialności za zwierzęta oraz wiele empatii i wrażliwości.

więcej

 

PISZEMY KARTKI I LISTY DLA POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

W tym roku szkolnym nasza szkoła również dołączyła do ogólnopolskiej kampanii mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W ten sposób promowana jest patriotyczna postawa i tożsamość narodowa w Polsce i poza jej granicami.

Podziękowania skierowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły za piękne kartki i listy. Do pani Agnieszki Kuczery, która przeprowadziła w klasach lekcje historii na temat Powstania Warszawskiego oraz do wszystkich wychowawców od 3 latków aż do VIII klasy za zaangażowanie w/w projekt.

więcej

 

KLASA II A POZNAJE ZAWÓD ARCHITEKTA

17 października 2019 r. klasę II a odwiedziła pani Agnieszka, która jest architektem. Mama Maliny pokazała dzieciom projekty domów, projekty aranżacji wnętrz, które sama wykonuje. Przyniosła dawne narzędzia pracy architekta oraz współczesne, czyli komputer z zaintalowanym oprogramowaniem. Mówiła o warunkach swojej pracy. Dzieciom bardzo spodobała się możliwość pracy na komputerze z wykorzystaniem Programu CAD Decor.

Na zakończenie każde dziecko mogło zaprojektować własny pokój. Dzieci wyszły z zajęć zachwycone. Przynajmniej połowa z nich zadeklarowała, że chce zostać architektem.

więcej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „JESIEŃ OCZAMI DZIECKA”

Dnia 17 października został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,,Jesień oczami dziecka’’. Organizatorkami konkursu były wychowawczynie grupy ,,Biedroneczki’’ pani Anita i Marzena. Konkurs skierowany był do przedszkolaków z obu grup. Jury w składzie pani Dorota Szostak oraz pani Dorota Konert wyłoniły zwycięzców. Gratulujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie. Już niedługo następny konkurs. Mamy nadzieję, że weźmie w nim udział więcej przedszkolaków.

więcej