SZKOŁA W PODCZELU

 02.05.2017r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.


Od dnia 01.01.2017r. wszelkie opłaty z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw i innych prosimy dokonywać na konto Zespołu Szkół

o nr 20 1020 2821 0000 1902 0107 7866

z dokładnym opisem czego dotyczy.


Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu

na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołobrzegu, ul. Lwowska 7 informuje, że od dnia 30.03.2017 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu, na rok szkolny 2017/2018, które zakończy się  dnia 17.04.2017 r. 

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej: podanie  lub w sekretariacie szkoły.

Zapraszam rodziców dzieci urodzonych w 2010 r. do sekretariatu Zespołu Szkół w wyżej wymienionym terminie, w godzinach od  7:00 do 15:00

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                               mgr Wioletta Skowyra

Wniosek rodzica/ prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej

ZARZĄDZENIE NR 31/17 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

działając na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.60)

                                                   informuje o

Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I w publicznych  szkołach podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone  w art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59).

 

  1. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

 

  1. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.59) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

Kryteria o których mowa w pkt 2, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria  określa Uchwała NR XVII /213/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia  1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Prezydent Miasta Kołobrzeg

 Janusz Gromek


Rekrutacja do przedszkola 2017/2018


Aktualny plan lekcji – 2 semestr 2016/2017 

(plan ważny od 6 lutego 2017r.)


PODZIĘKOWANIE!!!

Wszystkim przedszkolakom, uczniom oraz rodzicom, wychowawcy oraz wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego w Białogardzie, serdecznie dziękują za okazane wsparcie oraz życzą wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Koordynator: A. Świtlicka


Od 3 marca 2017 r. rozpoczynamy treningi w nowo otwartej szkole TAEKWON-DO ITF.
Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki od 16.00 do 17.00 w Zespole Szkół w Podczelu, ul. Lwowska 7

Informacje tel. 502 666 710
Zapraszamy

 


Terminarz konkursów przedmiotowych 2016/2017


Dyrektor Zespołu Szkół w Kołobrzegu
ul. Lwowska 7
 
 
Ogłasza konkurs ofert na wynajęcie budynku szkoły w okresie ferii letnich tj. od 23.06.2017 – 24.08.2017r. Szczegółowych informacji udziela p. Grażyna Buraczewska oraz sekretariat szkoły w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 94 35 43 139
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KOLONIA” lub wysłać na adres: Zespół Szkół ul. Lwowska 7; 78-100 Kołobrzeg
Termin składania ofert upływa 28.02.2017r.
Termin składania ofert zostaje przedłużony do 30.04.2017r.

KONKURS DLA UCZNIÓW

NA NOWE LOGO SZKOŁY!!!

na Zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda – GŁOŚNIK BT

Rada Rodziców przy ZS w Kołobrzegu informuje, że ze względu na małą ilość złożonych projektów termin zakończenia konkursu na nowe logo naszej szkoły zostaje wydłużony do 03 stycznia 2017r.

Złożone dotychczas prace dalej biorą udział w konkursie.

Serdecznie namawiamy do udziału – nagroda główna czeka na zwycięzcę


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 


Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017


Wyprawka i podręczniki na rok 2016/2017 – grupa 5-6 latków


Konsultacje Powiatowe ZZPN 2016


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Zespołu Szkół przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.


Uwaga!

Zbiórka makulatury w każdą środę

od 8 00 do 14 30 – sala 218 lub świetlica.

Paczki z makulaturą powinny być podpisane, dobrze związane i przygotowane do dalszego transportu.

E. Płaczek S. Marcinkowska

 

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU

Dnia 26.04.2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w X Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Kołobrzegu. W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą dotyczącą zdrowia, zaprezentowali także swoje umiejętności fizyczne w konkurencjach sportowych. co pozwoliło nam na zajęcie IV miejsca.
więcej

 

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ W GOŚCINIE

We wtorek 25 kwietnia uczniowie III klasy Gimnazjum nr 4 z Zespołu Szkół w Kołobrzegu wzięli udział w dniu otwartym zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Podczas dnia otwartego mieli okazję zapoznać się z ofertą programową ZS w Gościnie, obejrzeć liczne pokazy i wziąć udział w wielu formach aktywności. Na początku obejrzeli pokaz akcji gaśniczej w wykonaniu uczniów ZS, następnie – pokaz tresury psów przygotowany przez kołobrzeskich policjantów oraz walkę w stylu krav magi -systemu walki opracowanego dla Sił Obronnych Izraela, który składa się z kombinacji najbardziej skutecznych technik pochodzących z aikido, judo, zapasów i innych sztuk walki.

Następnie uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił  w strzelaniu, składaniu i rozkładaniu karabinu, pokonywaniu toru przeszkód ze ścianką wspinaczkową i rozwiązywaniu quizow  w języku angielskim. Na zakończenie zostali poczęstowani wojskową grochówką i pieczonymi kiełbaskami.

więcej

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Dnia 24 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs ,,Malowane jajko gotowane’’ Wszystkie Biedroneczki zajęły I miejsca

  1. Amelka W.
  2. Adrianna L.
  3. Wojciech M.
  4. Bartosz J.
  5. Hanna S.
  6. Patryk O.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w kolejnych konkursach.

więcej

 

GIMNAZJALIŚCI CZYTAJĄ BAJKĘ BIEDRONECZKOM

Dnia 24 kwietnia w ramach Światowego Dnia Książki  zaprosiliśmy do naszej sali uczniów klasy IIIA Gimnazjum wraz z panią Joanną Barszczewską- Pawlicką. Celem spotkania było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz integracja młodzieży z najmłodszą grupą przedszkolną. Koleżanka Alicja czytała dzieciom bajkę o biedronce, która w drodze do przedszkola zgubiła kropeczki, a pozostała część gimnazjalistów odgrywała role kukiełkowych przyjaciół.

więcej

 

MAKULATURA – „PRZYJAZNY ŚWIAT DZIECKA”

1. Gałązka Jakub – 367 kg

2. Nadziejko Anna – 136 kg

3. Świątkowska Maria – 102 kg

więcej