INFORMACJE

 TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 plan lekcji – I semestr 2019/2020


PODZIĘKOWANIE!!!

Schronisko ,,Reks’’ w Kołobrzegu w imieniu całej psiej ekipy składa serdeczne podziękowania Szkole Podstawowej nr 9  za zorganizowanie zbiórki żywności oraz innych darów dla bezdomnych zwierząt.

Drodzy darczyńcy zakończyliśmy akcję zbierania karmy i akcesoriów dla potrzebujących zwierzaków ze schroniska ,,Reks’’. Wasza szczodrość nie może być nagrodzona słowami- ale szczęśliwe psiaki i koty długo nie zapomną Waszych dobrych i wielkich serc.

W ich imieniu serdecznie dziękuję : opiekun wolontariatu A. Świtlicka


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

  • Stypendium szkolnego

  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”RESTAURACJA FANABERIA

Obiady        LISTOPAD

W  DNIACH  OD  01.11.2019  DO  05.11.2019  POBIERANA  BĘDZIE  OPŁATA ZA  OBIADY  ZA  MIESIĄC LISTOPAD

OPŁATY  MOŻNA  DOKONAĆ  OSOBIŚCIE  LUB  TEŻ  NA  KONTO

  mBank        60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

 W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia i miesiąc, za który    wnoszona jest wpłata.

KOSZT  PEŁNEGO  OBIADU  TO  KWOTA  –  9,00  zł

Opłata  za  LISTOPAD  wynosi

 9.00 x 19 dni = 171,00

 W TYM MIESIĄCU OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 05.11.19.

W  przypadku  nieobecności  dziecka  proszę  o  informacje  SMS  pod  numer

600 051 000 przynajmniej  dzień  wcześniej  do  godziny  18ej.

                                                                                                             Zapraszamy  


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia) jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności. W tym roku uczniowie w naszej szkole, wykonali prace plastyczne na ten temat. Zostały one zaprezentowane na wystawie, na korytarzu szkolnym.

więcej

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. W związku z tym, uczniowie najstarszych klas (kl.VII i kl.VIII) zostali zapoznani z problematyką dot.profilaktyki HIV i AIDS. Na koniec spotkania uczniowie mogli sprawdzić się w teście dot.tej tematyki. Osoby, które wykazały się największą wiedzą, zostaną nagrodzone. Nagrody zostały ufundowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ANDRZEJKI W GRUPIE SKRZATÓW

Dziś  29 listopada Skrzaty przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci mogły poznać swoją przyszłość ,tą bliską i tą daleką (np. kim zostanę w przyszłości).Wśród atmosfery tańca i zabawy znalazł się również czas na słodki poczęstunek. Na zakończenie zabawy Skrzaty otrzymały kalendarze adwentowe. Ten magiczny dzień sprawił milusińskim wiele radości i był okazją do zapoznania się z tradycją andrzejkową. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie, a dzieciom za wspólną zabawę.

więcej

 

PRAWA DZIECKA

Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie.
Prawa mają również dzieci, młodzież. Dziś Skrzaty poznały jakie prawa mają dzieci (prawo do zabawy, prawo do nauki, prawo do życia w rodzinie, prawo do życia bez przemocy, prawo do wyrażania swoich uczuć, prawo do ochrony).

więcej

 

WARSZTATY W LIPIU

W dniach 27.112019 – 28.112019 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach ekologicznych w Lipiu.

Głównym celem zajęć był wpływ zanieczyszczeń na poszczególne gatunki roślin i zwierząt. Uczniowie podczas wycieczki pobrali próbki do badań aby określić wskaźniki zanieczyszczenia wody i powietrza. Następnie w sali laboratoryjnej wykonywali samodzielne preparaty oraz oglądali przez mikroskop organizmy żywe. Na koniec zostały wykonane prace plastyczne na temat recyklingu , utylizacji oraz segregacji śmieci. Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością i pomysłami.

Następnego dnia pojechaliśmy do farmy w Juchowie. Obejrzeliśmy nowoczesne gospodarstwo ekologiczne, które zajmuje się hodowlą krów. Duże zainteresowanie wzbudziły cielaki , które mogliśmy nakarmić i pogłaskać. Na koniec wizyty zjedliśmy pyszny obiad oraz zrobiliśmy zakupy w sklepie ekologicznym. Wyjazd obfitował w wiele atrakcji i ciekawych zajęć.

więcej