INFORMACJE

UWAGA!!!

2 marca godz. 10-18 darmowy czat z ekspertem uzależnień wśród młodzieży

LINK DO CZATU


Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu na rok szkolny 2021/2022

Nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022


Dlaczego warto się szczepić?

Więcej na stronie szczepienia przeciwko COVID-19: gov.pl


Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rodziców naszych uczniów, aby zwrócili uwagę swoim pociechom, że w czasie lekcji zdalnych powinni mieć włączone kamery. Ułatwi to pracę na zajęciach. 

Dziękujemy.


STOŁÓWKA SZKOLNA

Drodzy Państwo, stołówka szkolna działa cały czas. Zapraszamy dzieci na obiadki cena 11 zł. Jeśli dziecko nie jest zapisane na obiadki prosimy o informację dzień wcześniej pod nr tel. 605 187 871.

                                          Joanna Łozińska


Zarządzenie nr 8/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu
z dnia 24.08.2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole
Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19


plan lekcji – ważny od 14 września 2020r.


Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego
dotyczącego  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (pomiar temperatury i wszystkie działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników w Szkole Podstawowej nr 9
w Kołobrzegu).

 1. Administratorem Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu, ul. Lwowskiej 7, tel.: 094 3543139,   mail: dyrektor@sp9.kolobrzeg.pl
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu możliwy jest pod numerem tel. nr 693758674 lub adresem email: iod@sp9.kolobrzeg.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki, a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa
  .
 3. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Koszalinie.
 4. 5. Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Pani/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące danych osobowych ucznia nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 08.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19


Zarządzenie Nr  6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 6 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Oświadczenie rodzica odnoszące się do pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym związane z COVID-19


TELEFONY ZAUFANIA CZYNNE CAŁĄ DOBĘ


KONKURS – WIEM JAK W BANKU
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

DZIEŃ NALEŚNIKA

Któż z nas nie lubi naleśników?

Można je jeść na śniadanie, obiad i kolację.  Smakują  pysznie z powidłami, dżemem, serem, miodem,  bez niczego, a także z wytrawnymi dodatkami . Dnia 26 lutego 2021 r. obchodziliśmy w świetlicy szkolnej  Dzień Naleśnika, ulubione święto wszystkich dzieci.  Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak zrobić ciasto na naleśniki oraz poznały sposoby zwijania i składania naleśników. Na koniec odbyła się wspólna degustacja.

więcej

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

Są puszyste, mięciutkie, mruczą, miauczą, łaszą się. Są rasowe, salonowe, dachowce, bywają też bezdomne. Kto? Oczywiście koty- najpopularniejsze zwierzęta domowe. Naszym ulubieńcom poświęcony został Dzień Kota, święto obchodzone na całym świecie 17 lutego. Z tej okazji dzieci z klas I – III uczęszczające do świetlicy szkolnej, wykonały piękne koty z papieru, obejrzały także film przyrodniczy podczas którego, poznały liczne rasy kotów, oraz ich życie. Mamy nadzieję że ten dzień nie tylko rozbudzi w uczniach zamiłowanie do kotów, ale przede wszystkim uczuli ich na los bezdomnych zwierząt i zachęci do niesienia im pomocy.

więcej

 

WALENTYNKI W ŚWIETLICY

12 lutego walentynki zawitały do naszej świetlicy. W związku z czym zagościł temat o „miłości i przyjaźni”. Dzieci wykonały  także szereg prac plastycznych, których motywem przewodnim było oczywiście czerwone serce. Świetliczaki obejrzały także film,  podczas którego poznały historię Świętego Walentego. Na zakończenia przyjaciele oraz przyjaciółki z ogromną przyjemnością pozowały do zdjęć z przygotowanymi na tę okazję serduszkami.

więcej

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku obchodziliśmy go 9 lutego. W ramach działań profilaktycznych, w naszej szkole zorganizowane zostały warsztaty z pedagogiem dla uczniów z klas 1-3. Podczas zajęć dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, a dla utrwalenia wiadomości obejrzały film pt. „ Chroń swoją prywatność” .Uczniowie z klas starszych otrzymali materiały profilaktyczne drogą elektroniczną.

więcej

 

OGÓLNOPOLSKA ŚWIETLICOWA WYMIANA POCZTÓWEK

W dniu 1.10.2020 świetlica szkolna dołączyła do „Ogólnopolskiej Świetlicowej Wymiany Pocztówek”. Celem akcji jest nie tylko promowanie naszego pięknego miasta, ale także nauka geografii i praca z mapą dająca możliwość poznania innych regionów, miejscowości oraz ich położenia na mapie Polski.
W ramach akcji wymieniamy się pocztówkami z naszymi przyjaciółmi z całej Polski.
Otrzymaliśmy pocztówki z pozdrowieniami od uczniów m.in. z Warszawy, Gór Świętokrzyskich, Bielsko Białej, Zawidowa, Bielawy ……
Wymiana pocztówek będzie trwać przez cały rok szkolny.

więcej