Ciekawostka...

W niektórych krajach, takich jak Polska, Chiny i Peru, uczniowie szkół średnich nie mogą wybierać przedmiotów, których chcą się uczyć, co znacznie ułatwia tworzenie planów lekcji. Uczniowie mogą przebywać w jednej sali lekcyjnej przez cały czas, podczas gdy nauczyciele przemieszczają się pomiędzy nimi.

W innych krajach, takich jak USA, szkoły funkcjonują w oparciu o system punktowy, a uczeń może wybrać przedmiot, którego chce się uczyć z grupy przedmiotów do wyboru.