Promocja Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

Kolejną szkołą, która zaprezentowała swoją ofertę uczniom klas ósmych był Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Dnia 30 marca nauczyciel p.Ryszard Jezierski z uczniem klasy wojskowej opowiedzieli o proponowanych kierunkach kształcenia w Technikum Zawodowym (Technik lotniskowych służb operacyjnych) oraz Liceum Ogólnokształcącym, w klasach o profilu wojskowym, policyjnym i straży granicznej.

D. Konert