Rekomendowane warsztaty

W maju uczniowie z naszej szkoły brali udział w rekomendowanych warsztatach profilaktycznych organizowanych przez "DIALOG" Kraków. Podczas kilkudniowych spotkań uczniowie z klas 4-7 uczestniczyli w następujących zajęciach:

  • klasa 4a program pt. "Jaś i Małgosia na tropie"
  • klasa 6a program pt. "Fantastyczne możliwości"

Celem programów było opóźnienie u uczniów inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

  • klasy 7a i 7b program pt. "UNPLUGGED"

Głównym celem jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki).

Zajęcia zostały sfinansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych