ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. Święto obchodzone jest corocznie z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Symbolem poświęcenia i zaangażowania w walkę z AIDS, ale również symbolem solidarności z osobami zakażonymi jest czerwona kokardka.

W ramach działań profilaktycznych, uczniowie klas starszych wykonali prace plastyczne związane z tematyką tego dnia. Natomiast tematem prac plastycznych wykonanych przez uczniów klasy IV była tolerancja wobec osób zmagających się z chorobą.
Wystawa prac została zorganizowana na korytarzu szkolnym.

Materiały do przeprowadzenia akcji były dofinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

D. Konert
D. Szostak