Misje pokojowe

Dnia 24 maja gosciliśmy w naszej szkole żołnierza z Jednostki Wojskowej 2117 w Kołobrzegu, który czterokrotnie przebywał na misjach pokojowych m. in. w Iraku.
Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą, która przebywała na terenach objętych wojną. Usłyszeli o trudach codziennego życia ludzi tam zamieszkujących oraz o misjach odbywających się w wyjątkowo niebezpiecznych  warunkach. Dzięki prezentacji multimedialnej uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda życie polskiego żołnierza na misji: konwoje, patrole, pomoc ludności cywilnej. Nasz gość zaprezentował ubiór i wyposażenie żołnierzy tam przebywających oraz opowiedział, jak zachować się w sytuacjach krytycznych wymagających natychmiastowych działań.
Spotkanie to było odpowiedzią na zainteresowania naszych uczniów związane z tematyką wojskową. Uczniowie z bardzo dużym zainteresowaniem słuchali opowieści doświadczonego żołnierza, chętnie zadawali pytania oraz z ciekawością oglądali zaprezentowane wyposażenie.
notatka D.K., D.Sz.

Comments are closed.