MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

We wtorek 26 kwietnia  w naszej szkole przeprowadzono program edukacyjny dla dziewcząt pod nazwą „Między nami kobietkami”. Głównym założeniem program jest szerzenie wiedzy na temat zmian fizycznych i emocjonalnych okresu dojrzewania, oraz zasad i roli stosowania higieny osobistej w tym, tak ważnym dla organizmu młodej dziewczyny czasie. W spotkaniu wzięły udział dziewczęta z klas piątej i szóstej. Zajęcia prowadziła przedstawicielka firmy Always, która w sposób przystępny i praktyczny ukazała problemy okresu dojrzewania, pierwsze tajniki dorosłości i udzieliła wskazówek, jak sobie radzić w trudnych dla małych kobiet sytuacjach. Każda z uczestniczek spotkania została również zaopatrzona w broszurkę edukacyjną i próbki produktów sanitarnych firmy Always.

Comments are closed.