październik

PAŹDZIERNIK 2015

 

    Tematy kompleksowe

 

1.Kolorowa jesień krasnala Radusia.

2.. Jesteśmy samodzielni.

3.Poznajemy zwierzęta.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 

Temat kompleksowy: Kolorowa jesień krasnala Radusia.

Termin realizacji: 05.10.- 16.10. 2015r.

 

1.Obserwowanie zmian zachodzących jesienią.

 1. Rozpoznawanie i nazywanie gatunków drzew.

3.Kształtowanie sprawności manualnej.

 1. Nazywanie i rozpoznawanie warzyw i owoców.
 2. Współpracowanie w małym zespole

6 .Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych.

 1. Poznanie zagrożeń płynących ze świata roślin.

8.Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 1. Rozwijanie umiejętności rachunkowych.

 

Temat kompleksowy: Jesteśmy samodzielni.

Termin realizacji: 19.10 -23.10.2015r.

 

1 .Poznanie stałego następstwa pór roku.

 1. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu siebie i budowania poczucia własnej wartości.

3.Rozumienie potrzeby pomagania rodzicom i mniej samodzielnym rówieśnikom.

4.Nabywanie odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy.

 1. Rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego.

 

 

 

Temat kompleksowy: Poznajemy zwierzęta.

Termin realizacji: 26.10 -30.10.2015r.

 

 1. Rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska.
 2. Budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt, kształtowanie właściwych zachowań wobec nich.
 3. Poszerzanie wiedzy na temat życia i sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy.
 4. Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

 

WIERSZ

„ Liście”  W. Broniewski

 

Klon ma złote liście,

świecą się ogniście,

jesion ma brązowe,

zgubił ich połowę.

 

Dęby się czerwienią

pół na pół z zielenią,

olcha- żółto- siwa

wiatr jej liście zrywa.

 

Miesza je z innymi,

pędzi het  po ziemi,

z najładniejszych liści

cały las oczyści.

 

 

PIOSENKA

 „Kolorowa jesień krasnala ”

 1. Już nadeszła jesień, wiatr z listkami pląsa.

Mała wiewióreczka skacze po gałązkach.

Zbiera kolorowe liście i żołędzie,

nim nadejdą chłody, pełna dziupla będzie.

 

Ref.
Jesień, złota jesień w słoneczku się mieni

kolorami żółci, brązu i czerwieni.

Jesień, złota jesień w słoneczku migoce,

już chłodniejsze ranki i chłodniejsze noce

 

 1. Klucz białych bocianów na południe leci.

Chomik zbiera ziarna, borsuk jarzębinę.

Będą mieć zapasy na calutką zimę.

 

 

Ref,

Jesień, złota jesień…

 

Comments are closed.