wrzesień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

  1. W NASZYM PRZEDSZKOLU

To ja

Podawanie informacji o sobie

–  podawanie swojego imienia, nazwiska.

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

–  ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni

–  zakładanie ubrań, butów

–  korzystanie
z toalety.

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

– poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
i akceptacji

– podejmowanie prób wspólnych zabaw.

 

  1. ZAJĄCZEK KICUŚ I PRZYJACIELE

To ja

Podawanie informacji o sobie

–  podawanie swojego imienia, nazwiska.

Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

–  ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni

–  zakładanie ubrań, butów

–  korzystanie z toalety.

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

–  przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
i akceptacji

–  nie przeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

–  stosowanie form grzecznościowych względem siebie, dzieci,
a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

Komunikowanie się w grupie

mówienie o swoich potrzebach

−  odpowiadanie na pytania

−  dzielenie się swoimi przeżyciami.

 

  1. BAWIMY SIĘ RAZEM

Nasze zabawy i za-interesowania

Organizowanie za-baw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw

− wykorzystywanie    w zabawach różnych zabawek, przedmiotów

−  wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek

−  uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku

satysfakcję i radość.

Rozwijanie zainteresowań poprzez zabawy

− podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci.

Nasza sprawność ruchowa

Wspomaganie rozwoju ruchowego

–  uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-
-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

 

  1. CHCEMY BYĆ BEZPIECZNI

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

–  poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

  • rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi
  • zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
  • bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

W świecie sztuki.

Muzyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

–  słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela

–  nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu

–  śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą.

Gra na instrumentach perkusyjnych:

–  wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz
innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry).

Wyrażanie muzyki ruchem

–  uczestniczenie  w zabawach rytmicznych, ruchowych

–  rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

 

WIERSZ ,,IDĄ DZIECI’’- BOŻENA FORMA

 

 

Mały Bartuś z Krzysiem
maszerują z mamą.
Kroczą do przedszkola
z buzią roześmianą.

Są przedszkolakami.
W swojej sali z panią
po raz pierwszy dzisiaj
razem pozostaną.

 

 

 

PIOSENKA ,,JEŻYK TUPTUŚ’’

 

Jeżyk Tuptuś mieszka z nami,

głośno tupie bucikami.

Tup, tup, tup!

La, la, la.

Piękne buty jeżyk ma.

Do zabawy weź jeżyka,

gdy wesoło gra muzyka.

Tup, tup, tup!

La, la, la.

Jeż wesołą minkę ma.

Tuptuś dziś się bawi z nami,

więc zatupmy bucikami.

Tup, tup, tup!

La, la, la.

Jeżyk zabaw wiele zna.

Comments are closed.