Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu – grupa „0”.

 

6.30-8.00 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci; ćwiczenia poranne.

 

8.00-8.15 – Zabiegi higieniczne; przygotowanie do śniadania.

 

8.15.-8.45 – Śniadanie.

 

8.45-9.00 – Czynności higieniczno-porządkowe (mycie zębów).

 

9.00-9.35 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z grupą (pierwsza sytuacja edukacyjna).

 

9.35-9.45 – Czynności higieniczne; przerwa między zajęciami.

 

9.45- 10.20 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z grupą (druga sytuacja edukacyjna).

 

10.20-11.00 – Zabawy ruchowe oraz zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

11.00- 11.15 – Zabiegi higieniczno-porządkowe; przygotowanie do zupy.

 

11.15- 11.35 – Drugi posiłek (zupa).

 

11.35-12.30 – Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; gry i zabawy sportowe oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.

 

12.30-13.00 – Zajęcia dodatkowe ( j. angielski, rytmika, logopedia); przygotowanie do obiadu.

 

13.00-13.20 – Trzeci posiłek ( obiad).

 

13.20-13.30 – Czynności samoobsługowe.

 

13.30-14.00 – Odpoczynek i relaksacja po spożytym posiłku; głośne czytanie bajek i opowiadań z repertuaru dziecięcego.

 

14.00-14.30 – Ćwiczenia indywidualne w małych zespołach, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.

 

14.30-16.30 – Rozchodzenie się dzieci; gry i zabawy stolikowe według upodobań i zainteresowań wychowanków.

 

Opracowanie i realizacja:

mgr Sylwia Marcinkowska, mgr Ewa Bura

 

Comments are closed.