FAIR FRIENDS 2018

W piątek 29 2017 r. września nauczycielki naszej szkoły Katarzyna Skowrońska i Joanna Barszczewska-Pawlicka uczestniczyły w warsztatach FAIR FRIENDS w Berlinie. Zapoznały się z planem projektu i terminami jego realizacji. Uczestniczyły w spotkaniu roboczym z przedstawicielami szkoły partnerskiej. W tegorocznej edycji projektu uczestniczyć będą uczniowie klasy IV a. Na zakończenie współpracy przyjmą u siebie uczniów ze szkoły partnerskiej w Berlinie (4-8 czerwca), a następnie złożą im rewizytę (11-15 czerwca). Poza poznawaniem kultury i zabytków będą mieli szansę uczestniczyć w turnieju piłkarskim.