I POWIATOWY KONKURSU O PRZYSŁOWIACH POLSKICH

Dnia 4 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się I Powiatowy Konkursu
o Przysłowiach Polskich i Związkach Frazeologicznych, w którym wzięły udział uczennice naszej szkoły: Zuzanna Bonar, Julia Kozakiewicz i Aleksandra Daśko.

Uczestnicy musieli się wykazać nie tylko znajomością przysłów i związków frazeologicznych, ale także umiejętnością precyzyjnego wyjaśniania ich znaczeń. Konkurs składał się z dwóch etapów – eliminacji i finału.

Nasze uczennice wykazały się dużą wiedzą, a Aleksandra Daśko zajęła II miejsce.

Serdecznie gratulujemy!!!

Comments are closed.