Posiłki dla uczniów w szkołach w roku szkolnym 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie nauki w szkole.

Państwa dzieci spędzają w szkole znaczną część swojego dnia. Dlatego tak ważne jest, aby w tym czasie - oprócz nauki - zadbać o świeży, wartościowy i smaczny posiłek! Na pewno nie zastąpią go drożdżówki, pączki ani pizzerki!

W każdej szkole podstawowej w Kołobrzegu działa stołówka szkolna, w której uczeń może zjeść dwudaniowy obiad. Żadne dziecko nie rodzi się „niejadkiem", a nawyki żywieniowe kształtują się w dzieciństwie. W grupie rówieśników dzieci chętniej poznają nowe smaki i próbują nowych potraw, nawet tych, których nie lubią rodzice.

Warto pamiętać, że możecie Państwo wykupić obiady dla dziecka w szkole, chociażby ze środków programu 500+. Natomiast rodziny mniej zamożne mogą skorzystać z pomocy finansowanej ze środków publicznych.

Posiłki w szkole przyznawane są w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", a pomoc mogą otrzymywać rodziny uzyskujące miesięczny dochód w wysokości do 792 zł netto na osobę w rodzinie (tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej wynoszącego 528 zł). Pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców / opiekunów ucznia i po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • w poniedziałki i wtorki w godzinach 7.30 - 11.00
  • w środy i czwartki w godzinach 13.00 - 15.30

osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 lub telefonicznie pod numerami: 94 35 52 309 / 94 35 52 394 / 94 35 52 395.

Wniosek o udzielenie pomocy społecznej oraz druk zaświadczenia o wysokości dochodów można otrzymać w siedzibie Ośrodka lub pobrać ze strony https://mops.kolobrzeg.pl/p,87,pomoc-spoleczna

Wniosek można złożyć bezpośrednio pracownikowi socjalnemu lub w skrzynce podawczej na parterze Ośrodka.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pracy Społeczne
mgr Beata Augustyn