Remont schodów - dostosowanie dla niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 9 działając w oparciu o zapisy dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: przebudowa schodów wejścia głównego do budynku szkoły celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej 7.

 

DOKUMENTACJA