Remont schodów wejścia głównego

Szkoła Podstawowa nr 9 działając w oparciu o zapisy dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: Remont schodów wejścia głównego do budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej 7.

DOKUMENTACJA