CO I DLACZEGO DYMI?

Co i dlaczego dymi?

Nasza grupa „Skrzaty” realizuje program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” organizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Cele główne programu:

  1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

4 marca zrealizowaliśmy drugi blok tematyczny „Co i dlaczego dymi?”. Zajęcia te miały na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania się dymów. Dzieci stworzyły grupowo plakat „Źródła dymu”, a także indywidualnie prace obrazujące czyste powietrze wokół nas.

J. Bednarczyk, E. Bura

Comments are closed.