BEZPIECZNI Z MAŁYM MISIEM

28 stycznia Dziś Skrzaty wzięły udział w zajęciach, dzięki których mogły poszerzyć wiedzę na temat służb ratowniczych oraz zapoznać się sytuacjami, w których należy korzystać z europejskiego numeru alarmowego. Przedszkolaki poprzez sytuacje zadaniowo – zabawowe utrwalały znajomość numerów 112, 999, 998 oraz 997. Uczyły się w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednie służby, a także jakie informacje należy podać w razie zagrożenia. Efektem finalnym było wykonanie plakatu pt. „Jestem bezpieczny, bo wiem, kogo prosić o pomoc”, realizując w ten sposób kolejny temat innowacji pedagogicznej „Mały Miś w świecie wielkiej literatury – moduł 6 – Bezpieczni z Małym Misiem”.

J. Bednarczyk, E. Bura

Comments are closed.