Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu » kwiecień

kwiecień

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

1 Wiosna na wsi.

 1. Dbamy o ziemię.

3.W świecie teatru.

4.W świecie muzyki.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 1. Wiosna na wsi.

1.Poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

 1. Nazywanie domów zwierząt, sposobu poruszania się zwierząt, odżywiania się.
 2. Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
 3. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

 1. Dbamy o ziemię

1 .Poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi.

2.Sadzenie drzew, krzewów, kwiatów i dbanie o nie.

 1. Szanowanie wody.
 2. Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

 

III. W świecie teatru.

1.Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci.

2.Poznawanie wystroju teatru.

 1. Porównywanie objętości cieczy.

5.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 1. W świecie muzyki.

1.Zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.

2.Wykonanie instrumentów perkusyjnych z różnych matariałów.

 1. Określenie kierunków ruchu.
 2. Rozwijanie umiejętności czytania.

 

Wiersz : „ Niezadowoleni”  H.Łochocka

 

Rybka srebrna i mała

żałośnie wzdychała:

„Tak bym nóżki mieć chciała przynajmniej dwie…!”

 

A żółw nogi ma grube i grubą skorupkę,

ale chciałby mieć czubek, bo nie ma, nie!

 

Dudek czub ma na głowie i wiecie co powiem?

Chciałbym rogi mieć krowie na głowie tak!

 

Krowa rogi ma twarde, zdarte i harde.

Chce mieć na nich kokardę – kokardy brak…

 

Pies kokardę ma białą i jeszcze mu mało:

 skrzydeł mu się zachciało, dwóch skrzydeł, no?!

 

Kura skrzydła rozkłada: coś zmienić by rada,

lecz na myśl jej nie wpada, co zmienić.

Co? Co? Co?

 

Piosenka:

I Mieszkamy na wielkiej kuli.

Ta kula to nasza Ziemia.

Dorośli ciągle na tej Ziemi

Chcą wszystko zmieniać.

Wycinają drzewa,

Śmiecą na leśnej łące,

Czarny dym z kominów leci

i zasłania słońce.

Ref:
Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.

Ty i ja – jest tu dzieci wiele.

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas.

II Gdy wszystkie na świeci dzieci

Zadbają o piękno Ziemi,

to wszystko skończy się szczęśliwie,

nic się nie zmieni.

W ogromnym kosmosie

Ziemia się nie zgubi,

gdy ją każdy młody człowiek

nauczy się lubić.

Ref:
Ochroń Ziemię…

 

 

 

 

E.Bura, E.Milkiewicz.