Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu » wrzesień

wrzesień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  1. Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

– poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie usta­lonych umów i zasad regulujących współ­życie w grupie.

  1. To ja

Podawanie informacji o sobie

– określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek,

kolor oczu,

– określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć.

Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy

– wskazywa­nie części ciała i nazywanie ich.

  1. Poznajemy przyrodę

Jesień

– obserwowa­nie środowiska przyrodni­czego: zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

–  oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu

–  zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody

– poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik,

pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotni­kowy).

  1. Poznajemy przyrodę

Jesień

– pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki), jak  zwierzęta przygotowują się do zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają).

 

 

Piosenka ,,Liście w parku’’

  1. W parku wszędzie liście,

liście kolorowe

spadają na trawę,

spadają na głowę!

Ref.: Szu, szu, szu, sza, sza, sza,

wiatr nam śpiewa, wiatr nam gra,

szu, szu, szu, sza, sza, sza,

wiatr piosenkę dzieciom gra.

  1. Zbiera je Anetka,

zbiera Karolina.

Nagle wiatr jesienny,

powiewać zaczyna.

III. Zatańczyły dzieci, wesoło się śmieją,

świetna to zabawa

z wiatrem i jesienią.

Wiersz ,, Idzie jesień’’

 

Idzie łąką, idzie polem,

pod złocistym parasolem.

Gdy go zamknie, słońce świeci,

 

gdy otworzy, pada deszcz.

Kto to taki? Czy już wiecie?

Tak! To właśnie jesień jest!