BIEDRONECZKI OBCHODZĄ EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest „Europejski Dzień Logopedy”. Celem tego dnia jest rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji.

W związku z tym tego dnia  w grupie Biedroneczki został zorganizowany dzień zabaw logopedycznych na które zaprosiliśmy panią Justynkę- naszego szkolnego logopedę.
Celem tego dnia było usprawnienie aparatu artykulacyjnego dzieci 3- 4 letnich poprzez liczne ćwiczenia oddechowe, fonacyjne służące wydłużaniu fazy wydechowej, kształcenie wśród dzieci umiejętności wypowiadania dłuższych wypowiedzi, kształcenie prawidłowej fonacji samogłosek, rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie sprawności graficznej. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowanych zajęciach, a proponowane ćwiczenia warg, języka i żuchwy oraz podniebienia usprawniły narządy mowy.

Serdecznie dziękujemy pani Justynce za przygotowanie zajęć.

A. Świtlicka, M.Suchorska

Comments are closed.