Szkoła podstawowa

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu

na rok szkolny 2017/2018

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołobrzegu, ul. Lwowska 7 informuje, że od dnia 30.03.2017 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu, na rok szkolny 2017/2018, które zakończy się  dnia 17.04.2017 r. 

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej: podanie  lub w sekretariacie szkoły.

Zapraszam rodziców dzieci urodzonych w 2010 r. do sekretariatu Zespołu Szkół w wyżej wymienionym terminie, w godzinach od  7:00 do 15:00

                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                               mgr Wioletta Skowyra

Wniosek rodzica/ prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej

ZARZĄDZENIE NR 31/17 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG


Comments are closed.