Szkoła podstawowa

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu

na rok szkolny 2018/2019

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu, ul. Lwowska 7 informuje, że od dnia 01.03.2018 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu, na rok szkolny 2018/2019, które zakończy się  dnia 16.03.2018 r.

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej jest dostępne poniżej  lub w sekretariacie szkoły.

Zapraszam rodziców dzieci urodzonych w 2011 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 9 w wyżej wymienionym terminie, w godzinach od  7:00 do 15:00

W przypadku wolnych miejsc od dnia 25.03.2018 r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające, które zakończy się 02.05.2018 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9

 mgr Wioletta Skowyra

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu: strona 1 , strona 2

Wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej

  – Uchwała nr XXXIX/595/18 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
   – Zarządzenie nr 15/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
     postępowaniu uzupełniającym


Comments are closed.