Szkoła podstawowa

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu

na rok szkolny 2019/2020

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu, ul. Lwowska 7 informuje, że od dnia 11.02.2019 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu, na rok szkolny 2019/2020, które zakończą się  dnia 25.02.2019 r.

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej jest dostępne na stronie: www.sp9.kolobrzeg.pl  lub w sekretariacie szkoły.

Zapraszam rodziców dzieci urodzonych w 2012 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 9 w wyżej wymienionym terminie, w godzinach od  7,00 do 15,00

W przypadku wolnych miejsc od dnia 03.04.2019 r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające, które zakończy się 09.04.2019 r.

 

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9

                                                                                  mgr Wioletta Skowyra

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły

UCHWAŁA NR IV/44/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

Zarządzenie nr 11/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 stycznia 2019r.

Comments are closed.