Regulamin Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Języka Ukraińskiego

Pliki do pobrania:

Wniosek 0 objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

Oświadczenie o rezygnacji objęcia dziecka nauką języka mniejszości narodowej

 
Comments are closed.