PRACOWNICY SZKOŁY

Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 9

Dyrektor szkoły:
Wioletta Skowyra

Vice-dyrektor szkoły:
Bożena Pruczkowska

 
Nauczyciele:
Połuboczko Łukasz – j. polski
Barszczewska-Pawlicka Joanna – j. polski
Pruczkowska Bożena – j. polski
Gzela Olga – j. angielski
Andrzej Kropidłowski – j. angielski
Skowrońska Katarzyna – j. niemiecki
Nadiya Pylat – muzyka, j. ukraiński
Partyńska Marzanna – matematyka
Pawlicka Beata – matematyka
Grażyna Bugajak – fizyka
Szyszko Jacek – informatyka, technika
Skowyra Wioletta – plastyka, informatyka
Płaczek Ewa – geografia,
Sabara Beata– biologia, chemia
Kuczera Agnieszka – przyroda, historia
Dudek Justyna – nauczanie zintegrowane
Złotnicka Iwona – nauczanie zintegrowane
Nadziejko Mariola – nauczanie zintegrowane
Kambaras-Nowak Justyna – nauczyciel świetlicy
Wioletta Kosel – nauczyciel wspomagający
Katarzyna Zapotoczna – nauczyciel wspomagający
Bręgoszewska-Szyszko Adrianna – wychowanie fizyczne
Mikołajczak Dominik – wychowanie fizyczne
Mikucki Wiktor – wychowanie fizyczne
Szugalski Tomasz – religia
Agata Obuchowicz– religia, plastyka
Sośnicki Marek – religia greko-katolicka
Konert Dorota – pedagog
Szostak Dorota – pedagog
Bura Ewa – wychowanie przedszkolne
Świtlicka Anita – wychowanie przedszkolne
Popławska Marzena – wychowanie przedszkolne
Wojtasiewicz Anna – pomoc nauczyciela
Tomczyk Beata – pomoc nauczyciela
Pisarska Ewa – pomoc nauczyciela

 

Administracja i obsługa:
Skowrońska Katarzyna – samodzielny referent do kadr i płac
Bonecka Teresa – sekretarz szkoły
Żybura Monika – główny księgowy
Buraczewska Grażyna – kierownik gospodarczy
Cwityński Jan– konserwator
Motała Katarzyna – obsługa
Mróz Barbara – obsługa
Witczak Janina – obsługa

Comments are closed.