Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 -31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe 15-28 stycznia 2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca–3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny 18-20.kwietnia 2018r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie 23 czerwca -31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

30 i 31. października 2017r.

28. marca 2018r.

18-20. kwietnia 2018r. (egzamin  gimnazjalny)

2. maja 2018r.

4. maja 2018r.

W ww. dni wolne świetlica szkolna pracuje w godz. 700-1630