Szkolne Akty Prawne

Statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

Punktowy system oceniania zachowania

WSO

Program wychowawczo-profilaktyczny SP9

Regulamin Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Języka Ukraińskiego

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin szafek

Zasady organizowania wycieczek

Koncepcja pracy szkoły

Klauzula informacyjna

Regulamin monitoringu wizyjnego

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Regulamin udostępniania informacji  w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej

 

Comments are closed.