PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

NA POCZĄTKU UCZEŃ DOSTAJE 150 PUNKTÓW

LICZBA PUNKTYÓW MOŻE ULEC ZWIĘKSZENIU LUB ZMNIEJSZENIU

POWŻEJ 250 – WZOROWE

201-250 – BARDZO DOBRE

151-200 – DOBRE

101-150 – POPRAWNE

50-100 – NIEODPOWIEDNIE

PONIŻEJ 50 – NAGANNE

ZA KAŻDY Z POPEŁNIONYCH CZYNÓW UCZEŃ TRACI 100 PUNKTÓW:

 • KRADZIEŻ

 • WAGARY (POWYŻEJ 15 GODZ. W SEMESTRZE)

 • PALENIE PAPIEROSÓW

 • SPOZYWANIE ALKOHOLU

 • KONFLIKT Z PRAWEM

 • STOSOWANIE LUB ROZPROWADZANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH (NARKOTYKÓW)

PUNKTACJA ZACHOWAŃ POZYTYWNYCH:

 • STRÓJ GALOWY: +2P (KAŻDORAZOWO)

 • UDZIAŁ W KONKURSACH/ZAWODACH SZKOLNYCH: +5P (KAŻDORAZOWO)

 • UDZIAŁ W KONKURSACH/ZAWODACH MIĘDZYSZKOLNYCH: +10P (KAŻDORAZOWO)

 • PRACA NA RZECZ KLASY/SZKOŁY, UDZIAŁ W ORGANIZACJI UROCZYST.:
  1-10P. (KAŻDORAZOWO)

 • POMOC KOLEŻEŃSKA: 1-5P (KAŻDORAZOWO)

 • UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH: +2P (KAŻDORAZOWO)

 • ZACHOWANIE FAIR PODCZAS GIER + 5P (RAZ W TYGODNIU)

 • POMOC NAUCZYCIELOWI W SPRAWNYM PRZEPROWADZENIU LEKCJI +5P

 • WŁAŚCIWA REAKCJA NA PRZEMOC WOBEC INNYCH +10P

 • ZAANGAŻOWANIE W WOLONTARIAT ORAZ UDZIAŁ W ORGANIZACJACH PROSPOŁECZNYCH 1-10P

 • ORGANIZACJA AKCJI POMOCOWYCH NA TERENIE SZKOŁY + 10P

 • AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA: UDZIAŁ W ZORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, ITP. (SOBOTA, NIEDZIELA) +10P

 • WYSOKA KULTURA OSOBISTA: +5P

 • 100% FREKWENCJA W SEMESTRZE 10P (RAZ W SEMESTRZE)

 • UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH: 5-10P (RAZ W SEMESTRZE)

 • DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII: 1-20P (RAZ W SEMESTRZE)

 • POSTĘP W ZACHOWANIU I WYSIŁEK UCZNIA W PRACY NAD SOBĄ: 1-10P (RAZ W SEMESTRZE)

 • POCHWAŁA DLA KLASY ZA WŁAŚCIWE ZACHOWANIE I PRACĘ NA LEKCJI: +5P (KAŻDORAZOWO)

PUNKTACJA ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH:

 • WYJMOWANIE TELEFONU NA LEKCJI: -5P(KAŻDORAZOWO)

 • BRAK PRACY DOMOWEJ: -3P (KAŻDORAZOWO)

 • BRAK ODPOWIEDNIEGO STROJU GALOWEGO: -2P (KAŻDORAZOWO)

 • BRAK OBUWIA ZMIENNEGO: -1P (KAŻDORAZOWO)

 • NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE WOBEC DOROSŁYCH I RÓWIEŚNIKÓW ORAZ ZACHOWANIE ZAGRAŻAJACE ZDROWIU I ŻYCIU: DO -40P (KAŻDORAZOWO)

 • NISZCZENIE MIENIA SZKOLNEGO LUB WŁASNOSCI INNEJ OSOBY: DO -20P (KAŻDORAZOWO)

 • BÓJKI UCZNIOWSKIE: -10 DO -50P (KAŻDORAZOWO)

 • UDZIAŁ W BÓJKACH (BIERNY): -5P (KAŻDORAZOWO)

 • OSZUSTWA, ODPISYWANIE ZADAŃ, PODRABIANIE PODPISÓW: -15P (KAŻDORAZOWO)

 • UBLIŻANIE KOLEDZE: – 5P (KAŻDORAZOWO)

 • WULGARNE SŁOWNICTWO: – 5P (KAŻDORAZOWO)

 • ZAŚMIECANIE OTOCZENIA: -5P (KAŻDORAZOWO)

 • ZORGANIZOWANA PRZEMOC: – 50 DO – 100P

 • NISZCZANIE MIENIA SZKOLNEGO LUB POZASZKOLNEGO: -10 DO – 50P.

 • PROWOKOWANIE KOLEGÓW DO ZŁYCH CZYNÓW: -50 DO – 100P.

Comments are closed.