Kontrakty z uczniami

KONTRAKTY – PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

e. wczesnoszkolna I. Złotnicka

e.wczesnoszkolna D. Szostak

e. wczesnoszkolna J. Dudek

e. wczesnoszkolna M. Nadziejko

zajęcia komputerowe; informatyka

zajęcia techniczne

przedmioty humanistyczne

zajęcia artystyczne i plastyka

matematyka M. Nadziejko

matematyka B Pawlicka

matematyka M Partyńska

WF W Mikucki

WOS

WfSP A Arabas

WFG A. Arabas

chemia B. Sabara

 

biologia II

biologia I

przyroda I

j angielski

j.niemiecki SP

j.niemiecki G

geografia E Płaczek

muzyka kl.4 N. Pylat

muzyka kl.5 N. Pylat

muzyka Gim N. Pylat

fizyka R. Zajfert

etyka SP D. Szostak

etyka Gim. D. Szostak

religia A.Obuchowicz

Comments are closed.