Inteligentny Samorząd – Change The Game

SP nr 9 w Kołobrzegu bierze udział w międzynarodowym projekcie „Inteligentny Samorząd – „Change the Game”.

Celem projektu „Change the Game” jest zaangażowanie młodych ludzi do własnej projekcji otaczającego ich świata, w którym funkcjonują oraz w jaki sposób mogą wpłynąć na otaczającą ich rzeczywistość: mierząc i analizując pewne czynniki środowiskowe takie jak np. zanieczyszczenie powietrza w swoich miejscowościach.

Kilkadziesiąt szkół w Polsce i na Litwie w ramach uczestnictwa w projekcie otrzymało nieodpłatnie przenośne sensory pomiaru jakości powietrza. Uczniowie dokonują pomiarów w miejscu swojego zamieszkania.

 Aktualne programy można sprawdzić na stronie:

W ramach projektu zrealizowaliśmy film: „Pomiary pyłów …”

Comments are closed.