Historia szkoły

KRÓTKA HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Początek historii naszej szkoły związany jest z rokiem 1993, kiedy to wojska radzieckie opuściły teren bazy wojskowej. W tym miejscu powstało nowe kołobrzeskie osiedle mieszkaniowe – Podczele.

Po gruntownym remoncie w budynku dawnej szkoły radzieckiej powstała Szkoła Podstawowa nr 9 ( powołana dnia 03.06.1996r. uchwałą Rady Miejskiej w Kołobrzegu).

01.09.1996 r. rozpoczął się pierwszy rok szkolny w naszej szkole. Zainaugurowała go pani dyrektor mgr Dorota Lipnicka, która przywitała uczniów trzech klas –I, II i III. Powstał również oddział przedszkolny (klasa „zerowa”) oraz świetlica szkolna.

Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 9 odbyło się 02.09.1996 r. Przybyło na nie wielu znakomitych gości – kurator oświaty i wychowania Stanisław Polańczyk, prezydent miasta Henryk Bieńkowski, kołobrzescy radni i dyrektorzy szkół. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał prezydent Kołobrzegu.

01.09.1997r. – to kolejna ważna data w historii szkoły. Wtedy to właśnie odbyło się już drugie uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego – oddano wówczas do użytku I piętro budynku wraz z gabinetami i pracowniami oraz salę gimnastyczną. Przybyło również uczniów (było ich już 280). Szkoła stała się „pełnoprawną” ośmioklasową podstawówką.

01.09.1999r.  był bardzo ważnym dniem dla wszystkich uczniów i nauczycieli, bowiem wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zaczęto wdrażać reformę systemu edukacji. Nasza szkoła zmieniła się w sześcioklasową  podstawówkę, zmieniono też nazwy niektórych przedmiotów i wprowadzono nowy system oceniania.

01.09.2000r. – Szkoła Podstawowa nr 9 poszerzyła swoją ofertę edukacyjną otwierając oddział przedszkolny dla 4-5-latków. Szczególnie ucieszyło to rodziców maluchów, którym zaoszczędzono żmudnego dowożenia dzieci do przedszkoli w Kołobrzegu. Przedszkole działało na terenie naszej szkoły przez cztery lata.

14.10.2001r. – w tym dniu po tygodniach przygotowań, odbyły się w naszej szkole miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Okazja do świętowania była podwójna, gdyż obchodziliśmy też swój jubileusz pięciolecia istnienia szkoły. Władze miasta rozdały medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody prezydenta miasta i nagrodę Ministra Edukacji Narodowej II stopnia.

03.2002r. – zorganizowaliśmy obchody Tygodnia Ekologicznego (dni wody, gleby, powietrza), których celem była edukacja ekologiczna  i zdrowotna naszych uczniów. Dały one początek Tygodniowi Promocji Zdrowego Stylu Życia, który obchodzimy w naszej szkole corocznie.

03.06.2002r – wydaliśmy prawdziwą książkę! Był to zbiór bajek autorstwa uczniów dwóch klas czwartych. Książka liczyła 86 stron i składała się z utworów wymyślonych przez uczniów, a zredagowanych przez ich nauczycielkę języka polskiego. Dochód ze sprzedaży książki ( na szkolnym festynie), został przeznaczony na leczenie chorego kolegi.

01.09.2003r. w budynku naszej szkoły utworzono drugą autonomiczną placówkę – obok istniejącej już Szkoły Podstawowej nr 9, powstało Gimnazjum nr 4 (stanowiące razem  Zespół Szkół). To ważna decyzja władz miasta, ponieważ wcześniej uczniowie uczęszczali na zajęcia w Gimnazjum nr 3 (odbywające się na terenie naszej szkoły w tzw. oddziale filialnym).

01.09.2006r – nowym dyrektorem Zespołu Szkół została mgr Wioletta Skowyra, do tej pory pełniąca funkcję wicedyrektora, zaś na zastępcę powołano mgr Beatę Pawlicką.

06.2008r – absolwenci naszej szkoły Piotr Bomak i Marcin Karczewski uzyskali największą ilość punktów z testów gimnazjalnych (humanistycznego i matematycznego-przyrodniczego) spośród wszystkich absolwentów szkół kołobrzeskich. Za swoje osiągnięcia otrzymali nagrodę prezydenta Kołobrzegu._

03.2010r– jako jedyna szkoła w Kołobrzegu zostaliśmy współorganizatorami regionalnych obchodów Dnia Wody. Wraz ze spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz Regionalnym Centrum Kultury przygotowaliśmy konkursy wiedzowe i plastyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów z naszego regionu. Całość urozmaicił poczęstunek i program artystyczny. Atrakcyjne nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursów! W uroczystościach brali udział zaproszeni goście – prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, starosta  – , rzecznik prezydenta oraz przedstawiciele mediów.

opracowała mgr Joanna Barszczewska- Pawlicka

Comments are closed.