Erasmus+

Filmy zrealizowane w ramach projektu Erasmus+:

„It really matters”

GRECJA Greece

POLSKA Poland

Filmy zrealizowane w ramach projektu Erasmus+:

Erasmus+ Inclusin Together we make a difference 2016-2018

 

English language version: „Disabled„;    „It’s easier together

Polska wersja językowa: „Niepełnosprawni„;   „Razem łatwiej

FRANCJA France

POLSKA  Poland

WŁOCHY  Italy

NIEMCY  Germany

PORTUGALIA  Portugal

 

Comments are closed.