Posts belonging to Category AktualnościINFORMACJE

 plan lekcji – I semestr 2019/2020


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

  • Stypendium szkolnego

  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

Nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”


INFORMACJE: Wycieczka Kraków – Wieliczka – Energylandia 

Informacja dla Rodziców Uczniów z Szkoły Podstawowej nr 9

 

Restauracja Fanaberia serdecznie zaprasza do skorzystania z Naszej oferty na żywienie Państwa dzieci, na stołówce szkoły.

Cena za obiad w roku szkolnym 2019/2020 (zupa, drugie danie, surówka i kompot) to 9 zł/dzień.

Obiady wydawane będą od 09 września, tylko dzieciom zgłoszonym pod  telefonicznie 600 051 000 lub osobiście na stołówce szkolnej do dnia 06.09.2019

    Opłata za miesiąc wrzesień to 144 zł  – płatne do 05.09.2019 (cena obiadu: zupa, II danie, surówka, kompot wynosi 9 zł – w miesięcznym abonamencie)

Płatność osobiście lub na konto  60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

 W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia i miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Wszelkich informacji udzielamy pod pod numerem telefonu 600-051-000.        

                                                                                                             Zapraszamy  


 Organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych


Informacje odnośnie legitymacji uczniów gimnazjum


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

galeria

 

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

galeria

 

WYCIECZKA DO POMERANII

10 czerwca 2019 r. klasy I-III pojechały na wycieczkę do Pomeranii w Dygowie. Zwiedzały Wioskę Wikingów, gdzie poznały historię, sztukę i życie tych dawnych mieszkańców Skandynawii. W trakcie warsztatów nauczyły się robić lalki- motanki, czyli słowiańskie lalki dobrych życzeń, z gliny lepiły podstawki pod jajka, a na końcu uczyły się strzelania z łuku. Dużą atrakcję stanowiła sala multimedialna, gdzie dzieci mogły wysłuchać wywiadów z Wikingami, uczestniczyć w symulowanej przejażdżce łodzią po fiordzie lub czytać wirtualną księgę Wikingów. Nie obyło się bez poczęstunku czyli kiełbaski z grilla. Druga część pobytu w Pomeranii to szaleństwa w sali zabaw. Uśmiechnięte twarze powracających dzieci oto najlepsze świadectwo dobrej zabawy.

więcej

 

LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „MISTRZ OZE”

29 maja w Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie odbył się finał      IV wojewódzkiego konkursu „Mistrz OZE”. Do finału zakwalifikowano 12 drużyn         z województwa zachodniopomorskiego, w tym  drużynę z SP nr 9.

II miejsce zajęła drużyna w składzie: Anna Nadziejko i Gabriela Długosz

Konkurs składał się z trzech etapów, w których startowały dwuosobowe zespoły.

  • Etap I – przygotowanie plakatu na temat „OZE vs. SMOG”
  • Etap II – test wiedzy o odnawialnych źródłach energii
  • Etap III – zadania praktyczno – obliczeniowe

więcej

BIEDRONECZKI NA PRZEDSTAWIENIU,, PSZCZÓŁKA MAJA’’

We wtorek 28 maja 2019r. dzieci z grupy ,,Biedroneczki’’ obejrzały w RCK w Kołobrzegu spektakl teatralny „Pszczółka Maja” wystawiony przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.

więcej