Posts belonging to Category AktualnościINFORMACJE

 plan lekcji – ważny od 24 lutego 2020

Nabór do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

na rok szkolny 2020/2021


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

  • Stypendium szkolnego

  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”RESTAURACJA FANABERIA

Obiady LUTY

W  DNIACH  OD  01.02.2020  DO  05.02.2020  POBIERANA  BĘDZIE  OPŁATA ZA  OBIADY  ZA  MIESIĄC LUTY

 OPŁATY  MOŻNA  DOKONAĆ  OSOBIŚCIE  LUB  TEŻ  NA  KONTO

  mBank        60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

 W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia i miesiąc, za który    wnoszona jest wpłata.

KOSZT  PEŁNEGO  OBIADU  TO  KWOTA  –  9,00  zł

Opłata  za  LUTY  wynosi

 9.00 x 10 dni = 90,00

 OSOBY ZAINTERESOWANE OBIADAMI W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY( 600 051 000)

 W TYM MIESIĄCU OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 05.02.2020.  

W  przypadku  nieobecności  dziecka  proszę  o  informacje  SMS  pod  numer

   600 051 000 przynajmniej  dzień  wcześniej  do  godziny  18ej.

                                                                                                             Zapraszamy  


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

ERASMUS+ – WYJAZD UCZNIÓW DO PORTUGALII

Uczniowie naszej szkoły odwiedzili kolejny kraj partnerski w ramach programu ERASMUS+. W dniach 26 – 31 stycznia, w portugalskim mieście Barcelos, spotkali się uczestnicy projektu „Think globally, akt locally” – uczniowie i nauczyciele z Niemiec, Francji, Włoch, Grecji, Portugalii i Polski.

Podczas 5-dniowego pobytu odbyły się spotkania, na których przedstawiono prezentacje dot. produktów lokalnych, pochodzących z  poszczególnych krajów, na tle produkcji globalnej. Przygotowano wspólne wydanie książki kucharskiej z tradycyjnymi przepisami wszystkich krajów biorących udział w projekcie. Podczas wspólnych wycieczek zwiedzano miasto Porto oraz  Viana do Castelo, gdzie uczniowie uczestniczyli w lekcji surfingu. Odbyło się spotkanie z panią burmistrz Barcelos oraz zwiedzanie miejscowego muzeum, połączone z warsztatami plastycznymi. Uczniowie porozumiewali się w języku angielskim, mieli okazję poznać kulturę, zwyczaje i kuchnię kraju, gdyż gościli u swoich portugalskich kolegów.

Ostatnie spotkanie w ramach projektu „Think globally, act locally” będzie miało miejsce w marcu we Francji.

więcej

 

PIOTRUŚ I WILK W RCK

W dniu 4 lutego dzieci z przedszkola, zerówki i klas młodszych obejrzały w RCK spektakl „Piotruś i wilk”. Przedstawienie poświęcone było roli przyjaźni w codziennym życiu. Duże wrażenie wywarły na publiczności  efekty specjalne, zarówno świetlne jak i dźwiękowe.

więcej

 

HERB KOŁOBRZEGU

Wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej biorą udział w projekcie  „Piękna Nasza Polska Cała”.  Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Dzieci wykonując zadania tematyczne będą poznawać historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Zajęcia rozpoczynają się od wprowadzenia w temat w oparciu o prezentację multimedialna przedstawiającą historię  i tradycję stosowania herbów. Po zdobyciu i utrwaleniu wiadomości dzieci wykonały herb naszego miasta. Wszyscy uczestnicy pracowali z dużym zaangażowaniem  a efekty ich pracy cieszą oko na świetlicowej wystawie.

więcej

Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

W dniu 29.01.2020 r. Drużyna składająca się z uczniów klasy 3 i 2 brała udział w powiatowych rozgrywkach „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Zawody rozgrywane były na Hali w Dźwirzynie. Drużyna rozegrała 3 mecze ostateczne zajmując 3 miejsce. Była to doskonała okazja do przeżywania emocji podczas rywalizacji sportowej.

więcej

 

BEZPIECZNI Z MAŁYM MISIEM

28 stycznia Dziś Skrzaty wzięły udział w zajęciach, dzięki których mogły poszerzyć wiedzę na temat służb ratowniczych oraz zapoznać się sytuacjami, w których należy korzystać z europejskiego numeru alarmowego. Przedszkolaki poprzez sytuacje zadaniowo – zabawowe utrwalały znajomość numerów 112, 999, 998 oraz 997. Uczyły się w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednie służby, a także jakie informacje należy podać w razie zagrożenia. Efektem finalnym było wykonanie plakatu pt. „Jestem bezpieczny, bo wiem, kogo prosić o pomoc”, realizując w ten sposób kolejny temat innowacji pedagogicznej „Mały Miś w świecie wielkiej literatury – moduł 6 – Bezpieczni z Małym Misiem”.

więcej