Posts belonging to Category AktualnościINFORMACJE

 TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 plan lekcji – I semestr 2019/2020


PODZIĘKOWANIE!!!

Schronisko ,,Reks’’ w Kołobrzegu w imieniu całej psiej ekipy składa serdeczne podziękowania Szkole Podstawowej nr 9  za zorganizowanie zbiórki żywności oraz innych darów dla bezdomnych zwierząt.

Drodzy darczyńcy zakończyliśmy akcję zbierania karmy i akcesoriów dla potrzebujących zwierzaków ze schroniska ,,Reks’’. Wasza szczodrość nie może być nagrodzona słowami- ale szczęśliwe psiaki i koty długo nie zapomną Waszych dobrych i wielkich serc.

W ich imieniu serdecznie dziękuję : opiekun wolontariatu A. Świtlicka


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

  • Stypendium szkolnego

  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”RESTAURACJA FANABERIA

Obiady        LISTOPAD

W  DNIACH  OD  01.11.2019  DO  05.11.2019  POBIERANA  BĘDZIE  OPŁATA ZA  OBIADY  ZA  MIESIĄC LISTOPAD

OPŁATY  MOŻNA  DOKONAĆ  OSOBIŚCIE  LUB  TEŻ  NA  KONTO

  mBank        60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

 W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia i miesiąc, za który    wnoszona jest wpłata.

KOSZT  PEŁNEGO  OBIADU  TO  KWOTA  –  9,00  zł

Opłata  za  LISTOPAD  wynosi

 9.00 x 19 dni = 171,00

 W TYM MIESIĄCU OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 05.11.19.

W  przypadku  nieobecności  dziecka  proszę  o  informacje  SMS  pod  numer

600 051 000 przynajmniej  dzień  wcześniej  do  godziny  18ej.

                                                                                                             Zapraszamy  


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

OBCHODY 11 LISTOPADA

 

więcej

ŚWIETLICOWE INSPIRACJE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W oczekiwaniu na 11 Listopada uczniowie  świetlicy szkolnej wykonali  piękne prace plastyczne. Ponad  to dzieci uczęszczające do świetlicy brały udział w zajęciach pt. „Polska moją ojczyzną”. Zajęcia te miały na celu kształtowanie poczucia przynależności do własnego kraju, regionu. Uczniowie zapoznali się z historią odzyskania przez Polskę niepodległości.  Dzięki prezentacji multimedialnej dzieci przypomniały sobie legendę „ O Lechu, Czechu i Rusie”. Przybliżone zostały uczniom również postacie  wielkich Polaków związane z tymi wydarzeniami, m.in. Józef Piłsudski i Tadeusz Kościuszko.
Prace uczniów zostały zaprezentowana na holu przy świetlicy szkolnej.

więcej

 

SZKOŁA DO HYMNU

W związku z nadchodzącą rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, dnia 8 listopada nasza szkoła włączyła się do akcji „Szkoła do hymnu”.  O symbolicznej godzinie 11:11 wszyscy uczniowie wspólnie odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

więcej

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

Dnia 29 października w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie ze specjalistą ds.żywienia i dietetyki p.Bożeną Rapacz-Kasprzak we współpracy z NPPP „Równe szanse”.
Dzieci zapoznały się z zasadami zdrowego żywienia oraz  przygotowały pod okiem pani dietetyk pyszną sałatkę. Uczniowie chętnie próbowali kolejnych składników potrawy, czasami po raz pierwszy. Zobaczyli, że  warto poznawać nowe smaki. Wspólna praca dała dzieciom dużo radości i zakończyła się degustacją potrawy.

więcej

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Dziś w naszej szkole Skrzaty wspólnie z kolegami i koleżankami ze szkoły uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami policji. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Pan policjant przypomniał dzieciom jak prawidłowo poruszać się w ruchu ulicznym, w tym przechodzić przez ulicę. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i do kogo zwracać się w przypadku zagrożenia .Dzieci pozytywnie zaskoczyły gościa znajomością numerów alarmowych. Podczas spotkania milusińscy dowiedziały się również jak ważna i odpowiedzialna  jest praca policjanta.

więcej