INFORMACJE

Drodzy Uczniowie!
Radosnych, pełnych słońca i zabawy, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji życzą Wam nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9.
Do zobaczenia we wrześniu!!!


Wyprawka dla pierwszoklasisty na rok szkolny 2020/2021


Zakończenie roku szkolnego w piątek 26 czerwca 2020r.
8.00 klasa VIIIa sala 204
8.15 klasa VIIa sala 213
8.30 klasa VIa sala 218
8.45 klasa Va sala 205
8.55 klasa Vb sala 221
9.05 klasa IVa sala 206
9.10 klasa IIIa sala 201
9.20 klasa IIa sala 202
9.30 klasa Ia sala 203
Prosimy, aby uczniowie przychodzili dokładnie o wskazanej godzinie. Muszą mieć maseczki!!!
Rodziców prosimy o wyrozumiałość-unikamy tłoku i zgromadzeń.


Szanowni Państwo

Rodziców/opiekunów dzieci z klas I-III, którzy noszą się z zamiarem przysłania  dzieci do szkoły(w związku z koniecznością powrotu do pracy) na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki, prosimy o wypełnienie załącznika 3a i przesłanie scanu lub zdjęcia ww.załącznika na adres dyrektor@zskolobrzeg.com do dnia 20.05.2020r. do godz.12.00.

Załącznik 3a: oświadczenie rodziców


Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 08.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19


Zarządzenie Nr  6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 6 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Oświadczenie rodzica odnoszące się do pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym związane z COVID-19


Od poniedziałku 4 maja 2020r. pedagog szkolny pełni dyżur telefoniczny w godzinach 10:00 – 12:00

pod numerem telefonu 94 35 43 139

służy pomocą i radą uczniom i rodzicom


TELEFONY ZAUFANIA CZYNNE CAŁĄ DOBĘ


KONKURS – WIEM JAK W BANKU


Drodzy Uczniowie!

Pomoc pedagogiczna.
Potrzebujesz wsparcia lub chcesz po prostu porozmawiać?
Pedagodzy są do Twojej dyspozycji.
Prześlij wiadomość przez dziennik elektroniczny lub bezpośrednio na maila, a skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy telefonicznie.
Dorota Konert:  d.konert@sp9.kolobrzeg.pl
Dorota Szostak:  d.szostak@sp9.kolobrzeg.pl
Pozdrawiamy.
D. Konert, D. Szostak

 


plan lekcji – ważny od 24 lutego 2020

Nabór do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Informacja dla rodziców 

odnośnik do strony naborowej:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg/News

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć  w przedszkolach i szkołach informujemy że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 26.03.2020 r. o godz. 12.00

Przypominamy więc rodzicom o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 26.03.2020 r. od godz. 12.00 do 31.03.2020 r. do godz. 15.00.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 proszę przesyłać potwierdzenia woli przyjęcia dziecka na pocztę elektroniczną w formie skanu lub pisemnie bez załączonego dokumentu na adres: zskolobrzeg@op.pl. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.  Druk potwierdzenia woli dostępny na stronie internetowej szkoły:  zskolobrzeg.com

Takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie przez rodziców wychodzenia z domu oraz nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły.

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów proszę kontaktować się ze Szkołą Podstawową nr 9 –  telefon:  94 35 431 39, e-mail: zskolobrzeg@op.pl

Druk potwierdzenia woli przyjęcia dziecka


Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

na rok szkolny 2020/2021

W związku z problemami technicznymi firmy Vulcan i zawieszaniem się serverów dziennika elektronicznego, wszystkie treści nauczania zdalnego będą podawane dzień wcześniej w „zadaniach domowych”. Uczeń realizuje tematy przesłane np.27.marca w dniu 28.marca. Nauczyciele, którzy będą chcieli przesłać załączniki, pliki, karty pracy będą informować o tym w zakładce  „zadania domowe”i wpisywać termin realizacji oraz przesyłać je na podane adresy mailowe uczniów.


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Od poniedziałku 16 marca 2020r. zaczynamy zdalne nauczanie. Proszę na bieżąco śledzić informacje w dzienniku elektronicznym.


Szanowni Państwo,
W związku z decyzją MEN wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Szkoła Podstawowa nr 9 zostaje zamknięta w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020. W przedszkolu i szkole 12. i 13. marca br.będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze ( nie będzie lekcji). W tych dwóch dniach stołówka szkolna funkcjonuje bez zmian, świetlica i przedszkole działają zgodnie z planem, a nauczyciele przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej przychodzą na godz. 8.00. Od dnia 16.marca br. cała placówka będzie zamknięta. Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
mgr Wioletta Skowyra


RegulaminINFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

  • Stypendium szkolnego

  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”RESTAURACJA FANABERIA

Obiady MARZEC

W DNIACH OD 01.03.2020 DO 05.03.2020

POBIERANA BĘDZIE OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC

OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ OSOBIŚCIE

LUB TEŻ NA KONTO mBank 60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia i miesiąc, za który wnoszona jest wpłata.

KOSZT PEŁNEGO OBIADU TO KWOTA – 9,00 zł

Opłata za MARZEC wynosi 9.00 x 22dni = 198,00

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!!! W TYM MIESIĄCU OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 05 .03.20.

W przypadku nieobecności dziecka proszę o informacje SMS pod numer 600 051 000 przynajmniej dzień wcześniej do godziny 18ej.                                                                                                              Zapraszamy  


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

Comments are closed.