PRAWA DZIECKA

Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie.
Prawa mają również dzieci, młodzież. Dziś Skrzaty poznały jakie prawa mają dzieci (prawo do zabawy, prawo do nauki, prawo do życia w rodzinie, prawo do życia bez przemocy, prawo do wyrażania swoich uczuć, prawo do ochrony).

więcej

 

Comments are closed.