IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O POLSCE

9 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kołobrzegu odbył się powiatowy konkurs wiedzy o Polsce pt. „Polska moja Ojczyzna”., który adresowany był do uczniów klas drugich  szkół podstawowych. Celem konkursu było budowanie u dzieci świadomości narodowej, pogłębianie uczuć patriotycznych oraz popularyzacja i rozwijanie wiedzy o Polsce. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

  1. Izabela Zaryczniak IIa
  2. Paweł Furmański IIb
  3. Jakub Turski IIb

Konkurs składał się z 10 konkurencji: dzieci uzupełniały mapę Polski, rozpoznawały znane polskie zabytki, oznaczały drogę na planie miasta, rozwiązywały krzyżówkę, układały rozsypankę wersową hymnu. Wykazały się znajomością legend, rozpoznawały charakterystyczne dla poszczególnych regionów stroje ludowe, podpisywały ilustracje, odpowiadały na pytania za 1,2,3 pkt.

więcej

Comments are closed.