Sprzątanie Świata Polska 2021 - Myślę, więc nie śmiecę

W piątek uczniowie klas I-III brali udział w międzynarodowej akcji sprzątania świata. Dzieci zaopatrzone w worki na śmieci w odpowiednich kolorach odpowiadających segregacji ,sprzątały tereny  w pobliżu szkoły.