FERIE 2020 

Ferie w RCK online 2021 – opisy zajęć

Warsztaty edukacyjne z Teatrem Lalki „Tęcza” *

termin: 4-5.01, 7-8.01, godz. 10.00-11.30

Warsztaty to podróż do dziecięcego świata wyobraźni, gdzie jeden przedmiot ma mnóstwo znaczeń, każdy pomysł jest dobry, a każdy uczestnik ma wpływ na przebieg zabawy. Stworzymy wspólnie lalki, rekwizyty oraz krótkie etiudy. Warsztaty inspirowane postacią Pippi Pończoszanki oraz książką Justyny Bednarek „Niesamowite historie przygody dziesięciu skarpetek”. Warsztaty skierowane do dzieci od lat 7.

Bajkopisanie **

termin: 4-8.01.2021, godz. 12:00-13:30

Sięgamy do świata wyobraźni, by móc pracować z emocjami. Ukazać jego lęki i to, co budzi w nim radość. Z kolei malowanie to naturalny sposób wyrażania siebie. Korzystając z tych prostych narzędzi, prowadzimy dziecko przez niego samego. Czasami sięgamy po proste ćwiczenia z zakresu hatha jogi, które pozwalają na wyciszenie tego, co w nas świadome. Pomagamy dziecku pracować ze swoimi uczuciami i nastrojami. W czasie ćwiczeń wyłaniają się bohaterowie, których osadzimy w fabule. Każde dziecko staje się autorem bajki. Warsztaty skierowane do dzieci od lat 7. Zestaw materiałów do zajęć w formie pakietów do odebrania w RCK.

Warsztaty Planeta Robotów – Programowanie Minecraft **

termin: 4-8.01.2021, godz. 12:00-13:30

Warsztaty z Minecraftem to edukacja i zabawa w środowisku uwielbianej przez dzieci gry. Każda lekcja wygląda niemal dokładnie jak oryginalna rozgrywka Minecrafta – poruszamy się ulubionymi postaciami w dobrze znanym, wirtualnym otoczeniu. Podczas zajęć nauczymy się programowania graficznego oraz elementów z zakresu wiedzy szkolnej. Warsztaty będą odbywały się na platformie Minecraft: Education Edition, a komunikacja dzieci z instruktorem przez aplikację Microsoft

Teams. Do udziału w zajęciach będzie potrzebny komputer lub laptop z dostępem do Internetu. Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 7-10 lat.

Pixel Art – warsztaty graficzne *

termin: 11-15.01.2021, godz. 11:00-12:00

Czy zastanawialiście się kiedyś jak powstają postacie do gier komputerowych? Kto stworzył Mario, Kirbiego czy Sonica? Jak narysować własną postać i tchnąć w nią życie? Na naszych internetowych zajęciach zobaczycie mnóstwo przykładów gier platformowych, które podbiły świat i nauczycie się rysować własne produkcje. Niech pixelart rozgrzeje wasze ferie codziennie od 11:00 do 12:00 na specjalnym przygotowanym na zajęcia serwerze DISCORD-a.

W sprawie zapisów i wymagań pisz tu: feriezpixelem@gmail.com

Zajęcia adresowane do młodzieży od lat 12.

Warsztaty edukacyjne z Teatrem Wariate – Dźwiękowisko *

termin: 11-15.01.2021, godz. 13:30-14:30

Tematem przewodnim zajęć będzie jedna krótka historia opowiadana, interpretowana przez uczestników warsztatów na różne sposoby, ilustrowana dźwiękami tworzonymi podczas czytania.

Tekst nad którym będziemy pracować to „30 znikających trampolin” Doroty Kassjanowicz.

Historie trampolin można opowiedzieć na wiele sposobów np. oczami, uszami, futurystycznie,

baśniowo, do rytmu i do taktu ,filmowo. Każdy uczestnik dźwiękowiska będzie miał swoją wersję. Warsztaty skierowane do dzieci od lat 9.

Warsztaty Planeta Robotów – Eksperymenty naukowe **

termin: 11-15.01.2021, godz. 12:00-13:30

Zrozumienie nauki staje się dużo łatwiejsze, kiedy możemy sami jej doświadczać. Podczas tygodnia ferii online codziennie przeprowadzimy jeden eksperyment naukowy! W programie tworzenie własnych mas sensorycznych, erupcji wulkanu, burzy w słoiku oraz wiele więcej! Większość produktów niezbędnych do wykonania poszczególnych eksperymentów zostanie zapewniona przez organizatora.  Część produktów (np. olej, woda, słoik) rodzice będą musieli zapewnić samodzielnie. Na platformie Microsoft Teams będziemy codziennie umieszczać filmiki z instrukcją do stworzenia eksperymentu, a przez 1,5 godziny dziennie będzie można łączyć się online z instruktorem i konsultować swoją pracę. Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 7-10 lat. Zestaw materiałów do zajęć w formie pakietów do odebrania w RCK.

Kreatywna plastyka **

termin: 11-15.01.2021, godz. 9:30-11:00

Zajęcia, które uaktywnią twórcze myślenie, pobudzą wyobraźnię, rozwiną zdolności manualne i nauczą koncentracji. Uczestnicy zajęć poznają niekonwencjonalne techniki plastyczne  i stworzą ciekawe prace, które mogą być dekoracją w pokoju. Wykorzystamy nie tylko tradycyjne przybory malarskie, ale także przedmioty, które z pewnością nie kojarzą się z plastyką.

Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 7-10 lat. Zestaw materiałów do zajęć w formie pakietów do odebrania w RCK.

Zajęcia twórcze dla dzieci **

termin: 11-15.01.2021, godz. 11:30-13:00

Mają na celu odkrycie lub rozwinięcie zdolności artystycznych. W trakcie spotkań dzieci odkrywają w sobie twórcę. Poznają techniki artystyczne takie jak decoupage,  asamblaż i tworzenie z gliny. To kreatywne i twórcze spędzanie czasu, dającego mnóstwo satysfakcji zarówno z samego procesu tworzenia, odkrywania swoich talentów jak i własnoręcznie wykonanego dzieła. Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 7-15 lat. Zestaw materiałów do zajęć w formie pakietów do odebrania w RCK.

* zajęcia bezpłatne

** zajęcia odpłatne

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy na zajęcia tel. 94 35-249-49 wew. 47 lub 49

Opłata w kasie RCK za zajęcia w I tygodniu ferii do dn. 30.12.2020

Opłata w kasie RCK za zajęcia w II tygodniu ferii do dn. 08.01.20

 

Nie rób scen, zrób sztukę. Pokaż wiersz”

Regulamin

konkursu na inscenizację wiersza dla dzieci

 

 1. Organizator konkursu:

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

 1. Adresaci konkursu:

Dzieci zamieszkałe w powiecie kołobrzeskim, w trzech kategoriach wiekowych: 6 – 9 lat, 10 – 12 lat i młodzież 13 – 14 lat

III. Warunki udziału w konkursie:

 1. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie inscenizacji dowolnie wybranego, opublikowanego w literaturze polskiej wiersza dla dzieci zarejestrowanej w postaci pliku audio-video).
 2. W inscenizacji mogą brać udział indywidualni wykonawcy lub zespoły (do 5-ciu osób).
 3. Forma inscenizacji jest dowolna. Dopuszcza się możliwość użycia własnoręcznie wykonanych kukiełek lub zabawek. Wskazane jest uatrakcyjnienie inscenizacji odpowiednią scenografią, kostiumami, charakteryzacją z wykorzystaniem prostych przedmiotów codziennego użytku, które można znaleźć w domu.
 4. Jury konkursowe oceniać będzie nadesłane inscenizacje biorąc pod uwagę oryginalność pomysłu inscenizacyjnego, poziom zaangażowania uczestników w przygotowanie inscenizacji (stopień trudności, opanowanie tekstu, scenografia, rekwizyty itp.) oraz ogólny wyraz artystyczny.
 5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 inscenizację.
 6. Inscenizację należy przesłać w postaci pliku audio-video o łącznym czasie nie przekraczającym 3 minut pocztą elektroniczną na adres: animacja@rck.kolobrzeg.eu (wskazane wykorzystanie platform typu we transfer itp.) w tytule wiadomości wpisując: „Konkurs na inscenizację” w terminie do 8.01.2021 r. godz. 14.00.
 7. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie inscenizacje nadesłane przed upływem wskazanego wyżej terminu.
 8. W treści wiadomości elektronicznej należy wpisać: imię i nazwisko wykonawcy/wszystkich wykonawców inscenizacji, wiek, dane kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 9. Do zgłoszenia należy załączyć skan lub fotografię podpisanego oświadczenia jednego z rodziców/opiekunów prawnych każdego z wykonawców inscenizacji, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem konkursu i go akceptuje.
 10. Najlepsze inscenizacje zostaną opublikowane w Internecie na stronie internetowej, kanale YouTube i w mediach społecznościowych Organizatora.
 11. Oceny prac – inscenizacji dokona komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.
 12. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom inscenizacji najwyżej ocenionych przez

komisję konkursową.

 1. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Pula nagród przeznaczonych dla osób nagrodzonych w konkursie wynosi 4000 zł.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.01.2021 o godz. 12.00 na youtube/Regionalne Centrum Kultury i na facebook.com/rck.kolobrzeg.eu.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
 5. a) udzieleniem prawa ( licencji) do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania przez Organizatora konkursu tj. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta nadesłanego nagrania audio-video na następujących polach eksploatacji: zamieszczanie nagrania audio-video z inscenizacji w Internecie na stronie internetowej, kanale YouTube i w mediach społecznościowych Organizatora.
 6. b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów

prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych na potrzeby konkursu i dla celów określonych w pkt 13 a) niniejszego Regulaminu  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)).

 1. Nadesłanie inscenizacji audio-video oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
 3. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich przez uczestników konkursu w związku z ich udziałem w organizowanym konkursie. Odpowiedzialność w tym zakresie w całości i wyłącznie ponosić będą uczestnicy konkursu ( ich rodzice lub opiekunowie prawni).

20.Osoby nagrodzone w konkursie odbiorą nagrody osobiście, lub poprzez rodziców/opiekunów prawnych.

 1. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia odbioru nagrody.
 2. Informacji dotyczących konkursu udziela Dział Animacji Kultury RCK, tel. 94 35 249 49 w. 47, e. mail: animacja@rck.kolobrzeg.eu.

 

 

Comments are closed.