HERB KOŁOBRZEGU

Wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej biorą udział w projekcie  „Piękna Nasza Polska Cała”.  Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Dzieci wykonując zadania tematyczne będą poznawać historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Zajęcia rozpoczynają się od wprowadzenia w temat w oparciu o prezentację multimedialna przedstawiającą historię  i tradycję stosowania herbów. Po zdobyciu i utrwaleniu wiadomości dzieci wykonały herb naszego miasta. Wszyscy uczestnicy pracowali z dużym zaangażowaniem  a efekty ich pracy cieszą oko na świetlicowej wystawie.

D.Szostak, D. Konert

Comments are closed.