PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”


Uczniowie klasy pierwszej rozpoczynają udział w  projekcie finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program to transgraniczna inicjatywa, w której bierze udział 5 gmin z Polski i Niemiec. Działania w projekcie dążą do wzbudzenia w dzieciach motywacji do zdrowego trybu życia oraz udzielania im wsparcia na drodze do tego celu.

ZDZG współrealizowany z Europejska Akademia Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii (ESAB) z siedzibą w Poczdamie, jest to projekt interwencyjny mający na celu wsparcie aktywnego stylu życia dzieci w wieku szkolnym, zmniejszenia nadwagi wśród uczniów, zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, wyrobienie u uczniów nawyków poprawnego (prawidłowego, racjonalnego) żywienia.

W naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 w zajęciach uczestniczy 16 dzieci z klasy 2a.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut. W dni w których nie ma zajęć z wychowania fizycznego. Dzięki temu uczniowie mają 5 razy w tygodniu zajęcia ruchowe. Dzieci uczestniczyły w testach zdolności motorycznych. Wyniki tych testów przekazano rodzicom. Na zajęciach oprócz ćwiczeń kształtujących określone zdolności motoryczne, omawiane są zagadnienia racjonalnego odżywiania się.

 

Dominik Mikołajczak

Zimą

Gimnastyka

Zawody

 

Comments are closed.