PROJEKT „ZDROWE DZIECI W ZDROWYCH GMINACH”

Uczniowie klasy pierwszej rozpoczynają udział w  projekcie finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program to transgraniczna inicjatywa, w której bierze udział 5 gmin z Polski i Niemiec. Działania w projekcie dążą do wzbudzenia w dzieciach motywacji do zdrowego trybu życia oraz udzielania im wsparcia na drodze do tego celu.

Na początku stycznia dzieci przystąpiły do testów motorycznych. Testy zawierały sprint na 20 m, ćwiczenia równoważne, rzut piłką lekarską, skok w dal z miejsca i bieg w ciągu 6 minut. W celu wyliczenia wskaźnika BMI uczniowie zostali zważeni      i  zmierzeni. Testy miały na celu określenie możliwości dzieci na starcie projektu. Przed nimi jeszcze wiele ciekawych zajęć zarówno ruchowych  jak i tematycznych.

Iwona Złotnicka

Comments are closed.