DZIEŃ TOLERANCJI

16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali zarysy swoich dłoni, na których opisali siebie, pokazując swoje pasje, zainteresowania, ale i wyjątkowość. Zarysy dłoni zostały umieszczone w gablocie na holu pokazując, że choć jesteśmy inni, to jednak tak samo ważni.  Wychowawcy przeprowadzili też pogadankę o tolerancji na lekcjach wychowawczych.
Ponadto uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym (klasy I-V SP nr 9) i konkursie literackim (VI-VII SP nr 9 i II-III Gimnazjum nr 4). Dla autorów najlepszych prac przygotowano nagrody i słodkie upominki.
Agnieszka Arabas
Joanna Barszczewska-Pawlicka

Comments are closed.