ANDRZEJKI W KLASIE IIIa

Wróżby i zabawy towarzyszyły dzieciom z III a podczas klasowych Andrzejek. Było szukanie swojej sympatii, zabawa „ Kim będę jak dorosnę” oraz zabawy z butami. Uśmiech na twarzach dzieci najlepszy dowód dobrej zabawy.

Mariola Nadziejko

Comments are closed.