„DBAMY O NASZE ZDROWIE” ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE.

Dnia 18 września, w świetlicy szkolnej, odbyły się zajęcia pod hasłem
„Dbamy o nasze zdrowie”. Podczas zajęć, pielęgniarka p.Bogumiła Antonyk  edukowała dzieci, szczegółowo omawiając zasady bezpieczeństwa i higieny w czasie trwania pandemii Covid-19. Główne zasady postępowania w tym czasie, zostały umieszczone na tablicy, w świetlicy szkolnej.

Po zdobyciu wiedzy i głośnym odczytaniu przez dzieci zasad,  przeprowadzony został konkurs plastyczny pt.:”Bakterie i wirusy”. Następnie odbyła się wystawa wykonanych przez dzieci prac.

więcej