PISZEMY KARTKI I LISTY DLA POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

W tym roku szkolnym nasza szkoła również dołączyła do ogólnopolskiej kampanii mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W ten sposób promowana jest patriotyczna postawa i tożsamość narodowa w Polsce i poza jej granicami.

Podziękowania skierowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły za piękne kartki i listy. Do pani Agnieszki Kuczery, która przeprowadziła w klasach lekcje historii na temat Powstania Warszawskiego oraz do wszystkich wychowawców od 3 latków aż do VIII klasy za zaangażowanie w/w projekt.

więcej