TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem tygodnia. Liczymy na aktywny udział uczniów w organizowanych wydarzeniach. Nagrody za udział w konkursach zostały sfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

więcej

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

15 października w Szkole Podstawowej nr 9 uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wzięli udział w apelu przygotowanym przez p. Agatę Obuchowicz i p. Joannę Barszczewską-Pawlicką, o nagłośnienie zadbał p. Jacek Szyszko.

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r.

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Pani dyrektor Wioletta Skowyra wręczyła kwiaty i dyplomy nagrodzonym nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie obejrzeliśmy kolaż artystyczny w wykonaniu członków koła teatralnego i uczniów klasy IVa: przedstawienie ukazujące w żartobliwy sposób  ciężką pracę pedagogów, uczniowie recytowali też wiersze i złożyli życzenia swoim nauczycielom oraz wychowawcom i pedagogom.

więcej